Przechowywanie warzyw i owoców, a chłodnice przemysłowe

Warzywa i owoce to szczególny, bo żywy towar. Dlatego też jego przechowywanie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, by zachować świeżość, smak i wygląd produktów. Z tego powodu w przemyśle spożywczym wykorzystuje się dedykowane rozwiązania i nowoczesne technologie, czego przykładem są chłodnice przemysłowe.

Przechowywanie warzyw i owoców

Warzywa i owoce to produkty żywe – wciąż zachodzą w nich procesy życiowe. Naturalny metabolizm polega na pobieraniu tlenu z powietrza, parowaniu i wydzielaniu dwutlenku węgla, a tym samym emisji ciepła. Skutkuje to zjawiskiem ususzki, czyli utratą wody i redukcją masy produktu, a w rezultacie jego niższą wartością handlową. Przechowywanie warzyw i owoców ma na celu zahamowanie tych naturalnych procesów poprzez utrzymanie wysokiej wilgotności i niskiej temperatury otoczenia. Wilgoć nie może być za wysoka (95-98%), by nie dopuścić do rozwoju bakterii i grzybów. Temperatura natomiast nie powinna być zbyt niska – poniżej 0°C zamarza bowiem struktura komórkowa owoców. Właściwą izolację termiczną oraz wilgociową w przechowalniach warzyw i owoców zapewniają chłodnice przemysłowe.

Chłodnice przemysłowe – charakterystyka i zastosowanie

Chłodnice przemysłowe działają na zasadzie wymiennika ciepła – obniżają temperaturę otoczenia przetwarzając czynnik chłodniczy i wydmuchując ochłodzone powietrze. Wyposażone są w wentylatory, rozdzielacz czynnika chłodniczego oraz tacę ociekową na skropliny i system odszraniania. Chłodnice przemysłowe do przechowywania warzyw i owoców muszą posiadać odpowiedni stosunek wydajności pracy do przepływu powietrza. Praca powinna odbywać się w ok. 0°C, zachowując niewielkie różnice temperatur, co zahamuje zjawisko ususzki. Miejsca, w których wykorzystuje się te urządzenia, to:

  • Magazyny, komory chłodnicze, przechowalnie – wszelkie pomieszczenia i urządzenia do przechowywania warzyw i owoców.
  • Zakłady przetwórstwa – chłodnice gwarantują wysoką jakość przetworzonych produktów żywnościowych.
  • Centra dystrybucji – tu ważne jest utrzymanie stabilnych warunków nawet przy dużej rotacji produktów.
  • dojrzewalnie owoców – chłodnice pozwalają optymalizować proces dojrzewania owoców, np. bananów.

Zalety chłodnic przemysłowych

Jakie korzyści przynosi stosowanie chłodnic w przechowalniach warzyw i owoców?

Wyjaśnia to specjalista z firmy Termopol Ice, zajmującej się chłodnictwem przemysłowym: Chłodnice o wysokiej wydajności pracy w niskiej temperaturze przy małych amplitudach gwarantują zachowanie świeżości, barwy i smaku przechowywanej żywności. Odpowiedni poziom wilgotności zmniejsza ususzkę warzyw i owoców. Istotne są też wymiary urządzenia. Długa chłodnica z wieloma wentylatorami o wysokim sprężu to gwarancja idealnej dystrybucji powietrza w pomieszczeniu, co jest istotne przy ciasno pakowanych produktach, np. jabłkach. Z kolei niski profil chłodnicy to oszczędność miejsca w przechowalni. Nowoczesne chłodnice to też łatwa instalacja i proste czyszczenie, a także energooszczędność.