Przemysłowe znaczenie silników hydraulicznych

Przemysł, a szczególnie branże produkcyjne, wydobywcze i usługowe, powszechnie wykorzystują maszyny oraz linie produkcyjne. Wszystkie te urządzenia są wyposażone w systemy napędowe. Rodzaje tych układów, a zwłaszcza stosowane w nich silniki mogą być bardzo różne. Najczęściej spotyka się silniki elektryczne. Jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się silniki hydrauliczne. Gdzie zatem są one najchętniej stosowane?

Jakie są zalety silników hydraulicznych?

Silniki hydrauliczne bez względu na swoją wielkość i moc są uznawane za jedne z bardziej ekonomicznych systemów napędowych. Wszystko dzięki temu, że źródłem ich zasilania są różnego rodzaju oleje, krążące pod ciśnieniem w zamkniętym układzie napędowym. Wysokie ciśnienie działające na ciecz roboczą powoduje zwielokrotnienie jej energii potencjalnej. Powstała w tym procesie moc umożliwia napędzanie elementów roboczych maszyn stosowanych w branży obróbczej, linii transportowych, urządzeń budowlanych oraz elementów wirujących w maszynach rolniczych. O zaletach silników hydraulicznych opowiada ekspert firmy Bulmach, oferującej przemysłową hydraulikę siłową:

Największą, podkreślaną przez niemal wszystkich użytkowników, zaletą silników hydraulicznych, są niskie koszty eksploatacyjne tego typu napędów. Płyny robocze są nie tylko ogólnodostępne, ale i tanie. Awaryjność napędów opartych na systemach hydraulicznych jest stosunkowo niska, a ewentualne naprawy i części zamienne nie należą do drogich. Warto także zwrócić uwagę na uniwersalność zastosowań silników hydraulicznych w szeroko pojętym obszarze przemysłowym. Rozwiązania hydrauliczne doskonale sprawdzają się w zakładach obróbki metalu, w branży wydobywczej oraz w sektorze budowlanym czy rolniczym.

Jakie branże najczęściej stosują silniki hydrauliczne?

Największymi odbiorcami silników hydraulicznych są firmy produkujące maszyny dla zakładów przemysłowych, przemysłu rolniczego, komunalnego i wydobywczego. Dzięki wysokiej sprawności, niezawodności oraz niskim kosztom eksploatacyjnym napędy tego typu zdają egzamin nawet w bardzo trudnych warunkach pracy. Stąd wiele maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, włókienniczym czy górniczym m.in. pracujące pod ziemią urządzenia wydobywcze i instalacje transportujące ich urobek są wyposażone w napęd hydrauliczny. Silniki hydrauliczne doskonale sprawdzają się również w maszynach i pojazdach rolniczych oraz pojazdach drogowych czy budowlanych. We wszystkich wyżej wymienionych branżach zastosowanie silników hydraulicznych gwarantuje ciągłość produkcji oraz wysoką wydajność używanych tam maszyn.

śr. ocena 0 / głosów 0