Relokacja maszyn i urządzeń – przebieg procesu krok po kroku

Przemieszczenie zaplecza maszynowego jest poważnym procesem. Wymaga wcześniejszego zaplanowania każdego z poszczególnych etapów, jak również odpowiedniego przygotowania urządzeń do transportu. Właściwe przygotowanie maszyn i ich zabezpieczenie jest gwarancją braku uszkodzeń, które w innym przypadku mogłyby powstać podczas transportu. Jak przebiega profesjonalny transport maszyn krok po kroku?

Jak wygląda planowanie transportu maszyn?

Niezależnie od tego, czy dana firma planuje transport maszyn w kraju, czy też poza jego granice, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do tak poważnego przedsięwzięcia. Relokację maszyn w każdym przypadku należy rozpocząć od bardzo sumiennego oraz starannego zaplanowania poszczególnych działań. Dokładnie opracowany plan pozwala nie przede wszystkim uniknąć ewentualnych problemów. Im dłuższa trasa, tym większym wyzwaniem logistycznym zwykle okazuje się transport maszyn. Zdarza się, że na etapie planowania przejazdu możliwe jest jego skrócenie – przeszkodą mogą być jednak zbyt niskie mosty lub ograniczenie tonażowe na danym odcinku drogi. Relokacja maszyn i urządzeń jest bardzo skomplikowanym procesem – wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim konieczności wykorzystania odpowiedniego sprzętu ciężkiego. W tym przypadku zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie transportu maszyn ciężkich firmie specjalizującej się w tym obszarze.

Przygotowanie do transportu – krok po kroku

Przygotowanie urządzeń do transportu wymaga doświadczenia z wielkogabarytowymi,
a jednocześnie podatnymi na uszkodzenie ładunkami. Jak podkreśla specjalista z firmy ELANA PET Sp. z o.o.:

Najważniejszym elementem przygotowań na miejscu jest bez wątpienia odpowiednie zabezpieczenie całej maszyny – istotne są w tym przypadku wszelkie ruchome elementy, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia całego urządzenia. Ważne jest również odpowiednie podnoszenie i przenoszenie ładunków. Nieodpowiednie manipulowanie maszyną może bowiem doprowadzić do wystąpienia awarii, a w najgorszym wypadku do wypadku groźnego dla osób przebywających w jej najbliższym otoczeniu – dodaje.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Konieczne są:

  • właściwy demontaż urządzenia,
  • prawidłowe zabezpieczenie i pakowanie maszyny,
  • odpowiedni transport,
  • prawidłowy montaż w nowym miejscu.

Należy mieć również na uwadze, że zaplecze maszynowe z reguły ma bardzo duże gabaryty oraz wysoką wagę. Te dwa czynniki wpływają bezpośrednio na proces transportu pomiędzy punktem A, a punktem B. Brak odpowiedniego zaplecza pozwalającego na sprawne
i bezpieczne przeprowadzenie relokacji skutkować może doprowadzeniem do wypadku lub uszkodzenia maszyny. Dlatego tak ważne jest korzystanie z usług firm specjalizujących się
w tej branży – dysponują one nie tylko odpowiednim sprzętem, ale przede wszystkim doświadczeniem.

śr. ocena 5 / głosów 5