Rodzaje izolacji przemysłowych

Izolacje są bardzo ważnym elementem każdej inwestycji przemysłowej. Europejska polityka energetyczna koncentruje się bowiem na poprawie sprawności urządzeń, które produkują energię oraz na działaniach zmierzających do ograniczenia strat w procesach wytwarzania, przesyłu i wykorzystania. W przemyśle stosuje się kilka rodzajów izolacji. Poniżej ich krótka charakterystyka.

izolacje przemyslowe

Izolacje termiczne

Zatrzymanie ciepła i energii wewnątrz pomieszczenia, a także zabezpieczenie zewnętrznej przestrzeni przed działaniem wysokich temperatur gwarantuje zastosowanie izolacji ciepłochronnej. Najczęściej są nią maty, otuliny i płyty z wełny mineralnej, które mają zastosowanie w izolacji rurociągów, zbiorników, kolumn, aparatów, elektrofiltrów, absorberów, kotłów energetycznych, sieci ciepłowniczych oraz kanałów spalin i wentylacyjnych.

Jeżeli zachodzi potrzeba utrzymania niskiej temperatury w procesie produkcji, należy zastosować izolacje zimnochronne, które są wykonywane ze szkła piankowego, poliuretanu lub kauczuku syntetycznego. Są one montowane na zbiornikach, rurociągach technologicznych, komorach chłodniczych lub instalacjach klimatyzacyjnych, a płaszcze ochronne izolacji produkuje się z blach ocynkowanych, aluminiowych, powlekanych, gładkich i profilowanych.

Izolacje akustyczne

Niektóre zakłady produkcyjne posiadają urządzenia, których hałas podczas pracy przekracza pewne normy środowiskowe. Warto wtedy zadbać o specjalne izolacje akustyczne m.in. tłumików, kanałów, wentylatorów, ale także pomieszczeń mieszkalnych od siłowni lub technicznych na jednostkach pływających. Nadają się do tego różnego rodzaju systemy i konstrukcje wsporcze tłumiące drgania oraz maty i płyty wygłuszające.

Izolacje HVAC

Istnieje również oddzielna kategoria izolacji, które są wykorzystywane w branży HVAC, czyli inżynierii sanitarnej zajmującej się ogrzewaniem (H – heating), wentylacją (V – ventilation)  oraz klimatyzacją (AC – air conditioning). Należą do nich izolacje cieplne i zimnochronne instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, izolacje przeciwpożarowe przewodów wentylacyjnych oraz izolacje przejść instalacji przez granice stref przeciwpożarowych – wyjaśnia ekspert firmy IzoSerwis, która specjalizuje się w wykonywaniu izolacji przemysłowych.