Rodzaje ślimaków do tworzyw

Odzysk i recykling odpadów z tworzyw sztucznych odbywa się z wykorzystaniem rozmaitych technologii, umożliwiających ponowne wykorzystanie materiałów polimerowych do produkcji nowych wyrobów. Najczęściej stosowaną metodą jest tzw. recykling materiałowy.

Wyciskanie- recykling materiałowy tworzyw sztucznych

Recykling materiałowy, nazywany też mechanicznym, polega na rozdrobnieniu odpadów z tworzywa, a następnie uplastycznieniu uzyskanego w ten sposób granulatu i uformowaniu z niego nowego produktu – wyjaśnia ekspert z firmy Pol-Service. Proces ten nazywamy wyciskaniem i odbywa się on z wykorzystaniem wytłaczarek.

Ślimak – główny element układu uplastyczniającego

Uplastycznienie materiału polimerowego zachodzi w układzie wytłaczarki, którego głównymi elementami są ślimak i cylinder. Geometria ślimaka wytłaczarki decyduje o strefach geometrycznych całego układu. Najczęściej stosowanym rodzajem jest ślimak trójstrefowy (strefy zasilania, sprężania i dozowania).

Strefa zasilania ślimaka

Tę strefę stanowi odcinek od zasobnika, gdzie pobierane jest tworzywo, do miejsca, w którym umieszczono pierwsze elementy grzejne układu plastyfikującego. Transportowane w kierunku głowicy tworzywo jest tu wstępnie zagęszczane.

Strefa sprężania ślimaka

W strefie sprężania dochodzi do dalszego zagęszczania tworzywa oraz podgrzewania, a więc właśnie tu dochodzi do właściwego uplastycznienia materiału. Długość tej strefy jest różna, w zależności od rodzaju przetwarzanego surowca. Do przerabiania polimerów o niewielkiej lepkości stosowane są ślimaki z krótką strefą sprężania, natomiast do tych o większej lepkości – ślimaki z dłuższą strefą sprężania.

Strefa dozowania ślimaka

W tej strefie tworzywo jest poddawane mechanicznemu i termicznemu ujednorodnieniu. ustalana jest także wartość ciśnienia niezbędnego do wyciśnięcia tworzywa przez głowicę wytłaczarki. Aby uzyskać jak największe ciśnienie, głębokość kanału jest tu zazwyczaj możliwie najmniejsza.

Rodzaje ślimaków w zależności od wytłaczarki

Wybór odpowiedniego rodzaju ślimaka do tworzyw uzależniony jest nie tylko od rodzaju przetwarzanych polimerów, ale także od konstrukcji obsługiwanej wytłaczarki. Wyróżniamy ślimaki stożkowe, równoległe, współbieżne i przeciwbieżne.