Rodzaje urządzeń z napędem hydraulicznym

Urządzenia z napędem hydraulicznym działają na zasadach wynikających z prawa Pascala, zgodnie z którym ciśnienie wywierane na ciecz znajdującą się w układzie zamkniętym rozchodzi się jednakowo we wszystkich kierunkach. Zasadę tę wykorzystuje się w konstrukcji licznych urządzeń w najróżniejszych gałęziach gospodarki.

naped hydrauliczny

Napęd hydrauliczny stanowi bardzo mocną konkurencję dla urządzeń zasilanych elektrycznie, bądź mechanicznie, a jego liczne zalety, takie jak dokładność, wydajność i łatwość sterowania, zachęcają do znajdowania coraz liczniejszych zastosowań – przekonuje nasz rozmówca z firmy BIPROMASZ. Obecnie z osiągnięć hydrauliki korzysta się w konstrukcji maszyn rolniczych, przemysłowych i budowlanych, ale coraz częściej również w nowoczesnych rozwiązaniach motoryzacyjnych, a nawet w budowie samolotów.

Rodzaje napędów hydraulicznych

Napędy hydrauliczne możemy podzielić na dwie grupy ze względu na sposób przekazywania energii mechanicznej. Są to więc napędy hydrokinetyczne, które wykorzystują przede wszystkim przepływ cieczy roboczej, czyli energię kinetyczną oraz napędy hydrostatyczne, gdzie wykorzystywana jest energia ciśnienia cieczy roboczej.

Napędy korzystające z energii przepływu wykorzystywane są w konstrukcji sprzęgieł oraz przekładni hydrokinetycznych, natomiast napędy hydrostatyczne stanowią rozwiązanie bardzo uniwersalne i możemy spotkać niemal we wszystkich budowanych współcześnie maszynach i mechanizmach.

Urządzenia z napędem hydraulicznym

Wszystkie urządzenia techniczne, których działanie opiera się na hydraulice, wykorzystują mechanizm prasy hydraulicznej. Konstrukcja ta, wykorzystując zjawisko stałości ciśnienia w układzie zamkniętym, pozwala na zwielokrotnienie siły nacisku. Prasy hydrauliczne stosowane są m.in. w podnośnikach samochodowych i układach hamulcowych, pompach, ściągaczach oraz siłownikach. Możliwość znalezienia rozmaitych zastosowań tego niezawodnego mechanizmu sprawia, że nie sposób dziś wskazać dziedzinę przemysłu, która nie stosowałaby hydrauliki siłowej.