Rodzaje węży hydrauliczny

Węże hydrauliczne to niezbędny element wyposażenie wielu maszyn, korzystających z napędu lub sterowania hydraulicznego. Ich zadaniem jest transmisja czynnika roboczego – czyli najczęściej różnego rodzaju olejów, wody lub ich roztworów – który wprawia dane urządzenie hydrauliczne w ruch.

weze-hydrauliczne

Jak dzielimy węże hydrauliczne?

Podział węży hydraulicznych przeprowadza się przede wszystkim przez wzgląd na ilość zastosowanych do ich budowy oplotów z drutu stalowego. Oploty te mają duże znaczenie dla elastyczności węża, jego odporności na uszkodzenia, a także dopuszczalne zakresy ciśnień, z którymi może pracować. Producenci i dystrybutorzy sprzęty hydraulicznego, tacy jak firma Mirex, posiadają w swoich ofertach standardowy wybór węży, posiadających od jednego do czterech oplotów. Bardziej wyspecjalizowane węże konstruowane są przy użyciu większej ich ilości.

Każdy wąż hydrauliczny musi spełniać określony normy prawne – jedynie w ten sposób może on być dopuszczony do sprzedaży i użytku. Istnieje kilka rodzajów norm – międzynarodowe ISO, europejskie EN oraz amerykańskie SAE. Na rynku znajdziemy – obok węży standardowych, spełniających wymienione wyżej normy – również przewody o podwyższonych parametrach, takich jak elastyczność, odporność na ciśnienie, temperaturę i substancje chemiczne oraz wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, np. ścieranie. Istnieją również dodatkowe wymagania, stosowane w przypadku węży pracujących w środowisku niebezpiecznym, np. w kopalniach, w których istnieje ryzyko wybuchu metanu. Zgodnie z tymi wymogami, węże wykorzystywanych w takich miejscach powinny być wykonane w sposób i z materiałów gwarantujących ich antyelektrostatyczność, nietopliwość oraz nietoksyczność.

Rodzaje zakuć

Kolejną kwestią, odróżniającą od siebie poszczególne węże, są rodzaje zastosowanych w nich zakuć, czyli końcówek, umożliwiających połączenie ich z innymi urządzeniami. Istnieje bardzo szeroki wybór zakuć, różniących się przede wszystkich rozmiarami oraz metodą łączenia poszczególnych elementów. Generalnie jednak możemy podzielić je na dwie kategorie – zakucia montowane na stałe wokół przewodu, które można usunąć jedynie poprzez odcięcie ich od węża, oraz zakucia skręcane, które można w każdej chwili zdemontować nie uszkadzając przy tym całego przewodu.