Rurociągi dla gazów medycznych – charakterystyka instalacji

Systemy rurociągów dla gazów medycznych stanowią bardzo istotny element instalacji w każdym szpitalu. Systemy te, jak każde wyroby medyczne, są obostrzone precyzyjnymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Czym dokładnie są gazy medyczne oraz w jaki sposób powinno się projektować całą instalację?

rurociag

Co to są gazy medyczne?

Według obowiązujących norm, gazem medycznym określa się wszystkie gazy lub mieszaniny gazów, które stosuje się u pacjentów w celach diagnostycznych, profilaktycznych lub terapeutycznych. Oprócz tego gazem medycznym nazywa się również wszelkiego rodzaju gazy i mieszaniny gazów, które są stosowane np. do napędu narzędzi chirurgicznych. Jako że obowiązujące przepisy traktują gazy medyczne jak leki, służącym do ich podawania instalacjom rurociągów stawiane są restrykcyjne wymagania określone w normach zharmonizowanych z dyrektywami Unii Europejskiej.

Wymagania stawiane rurociągom do gazów medycznych

Według norm, w konstrukcji rurociągów do gazów medycznych może stosować wyłącznie materiały metalowe. Wyjątkiem są jedynie zespoły węży oraz elastycznych połączeń niskociśnieniowych. Przepisy ustanawiają także  z jakich elementów powinna się składać cała instalacja, oraz jakie należy stosować zabezpieczenia pozwalające na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności czy innego rodzaju awarii systemu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te wymogi, planując system rurociągów do gazów medycznych w szpitalu czy innego typu placówce medycznej, koniecznie trzeba korzystać z pomocy wyłącznie sprawdzonych producentów tego typu instalacji. W Polsce, najbardziej cenioną firmą zajmującą się świadczeniem tego typu usług jest firma INMED-Karczewscy.

Schemat systemów instalacji rurociągów dla gazów medycznych

Schemat systemu rurociągowego dla gazów medycznych też oczywiście jest określony w przepisach, które mówią, że systemy te muszą się składać z trzech podstawowych elementów: stacji zasilania, sieci rurociągów dla gazów medycznych oraz punktów poboru.

Pierwszy z tych elementów, czyli stacja zasilania najczęściej usytuowany jest w oddzielnym pomieszczeniu, w którym znajdują się wszystkie niezbędne instalacje, filtry, zbiorniki na gazy oraz układy bezpieczeństwa systemu. Wielkość i wydajność wszystkich tych elementów musi być dostosowana do wielkości placówki medycznej. Ze stacji zasilania poprowadzone są rurociągi, które dostarczają gazy medyczne do sal operacyjnych oraz sal pacjentów. Wzdłuż rurociągów, zazwyczaj w  miejscach ich odgałęziania oraz w miejscach kluczowych dla bezpieczeństwa pacjentów, znajdują się punkty pomiarowo-kontrolne.

śr. ocena 5 / głosów 5