Sprzęt do inspekcji kanalizacji

Każda kanalizacja wymaga regularnej inspekcji. Tylko ona umożliwia skontrolowanie stanu kanalizacji i otrzymanie szczegółowego raportu, wskazującego na konieczne do podjęcia działania. Jaki jest sprzęt do inspekcji kanalizacji? Warto się tego dowiedzieć, jeżeli potrzebujemy tego rodzaju usług, które świadczą firmy działające w branży wodno-ściekowej.

Inspekcja kanalizacji – elementy konieczne do jej wykonania

Elementy konieczne do przeprowadzenia inspekcji kanalizacji to przede wszystkim specjalistyczne pojazdy oraz kamery kompaktowe, które wprowadza się do rurociągów, jakie zamierzamy skontrolować – wyjaśnia nasz ekspert z firmy Gea-Nova. Kamery umieszczone są na bębnie kablowym, umożliwiającym sprawdzenie nawet niewielkich fragmentów sieci lub instalacji kanalizacyjnych gdzie występują łuki i załamania. Inny sprzęt to kamery inspekcyjne na wózku samojezdnym przeznaczone do inspekcji dłuższych odcinków sieci zewnętrznych, gdzie przy zmianie kierunków zainstalowane są studnie rewizyjne Elementy inspekcji kanalizacji z racji swoich możliwości służą do weryfikowania poprawności wszystkich rodzajów systemów kanalizacyjnych w szerokim wachlarzu średnic rurociągów.

W jakim celu przeprowadza się inspekcję kanalizacji?

Inspekcja kanalizacji jest konieczna z racji sprawdzenia poprawności wykonanych przyłączy i systemów rurociągów, ale nie tylko. Jej zadaniem – poza zweryfikowaniem zgodności z projektem – jest także poszukiwanie wszelkich nieprawidłowości i usterek. Szybkie wykrycie awarii nie dopuszcza do powstania większych problemów, które miałyby niewątpliwy wpływ na funkcjonowanie całego systemu kanalizacji. Ponadto, przeprowadzanie inspekcji po wyczyszczeniu kanalizacji, umożliwia potwierdzenie poprawności wykonania prac związanych z usuwaniem wszelkich zanieczyszczeń. Po wykonaniu inspekcji, klient otrzymuje szczegółowy raport. Na jego podstawie dowiaduje się, jakie powinien wykonać działania, aby jak najszybciej doprowadzić kanalizację do pożądanego stanu. Raport występuje zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.