W jaki sposób działają liczniki energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej znajduje się w każdym mieszkaniu i lokalu użytkowym, w którym wykorzystywane są urządzenia zasilane prądem. Licznik służy pomiarowi przepływającej energii, a wskazanie z licznika stanowi podstawę do rozliczenia się użytkownika prądu ze swoim dostawcą energii elektrycznej.

liczniki-energii-elektrycznej

Pomiar energii elektryczny dokonywany jest poprzez pomiar mocy oraz całkowanie jej w czasie. Jego wykonywanie pozwala dokładnie określić nie tylko ilość pobranej energii, ale także poziom jej zużycia przez znajdujące się w domu urządzenia. Ze względu na sposób wykonywania pomiaru oraz konstrukcję urządzeń, rozróżniamy dwa główne rodzaje liczników energii elektrycznej: liczniki indukcyjne oraz liczniki elektroniczne.

Indukcyjny licznik energii elektrycznej

To najstarszy rodzaj licznika energii elektrycznej, wykorzystywany w Polsce. Tego typu maszyna indukcyjna wyposażona jest w aluminiową tarczę, która jest poruszana pod wpływem, wytwarzanego przez dwie cewki, pola magnetycznego. W pierwszej z nich płynie prąd z szybkością proporcjonalną do natężenia prądu pobieranego, natomiast w drugiej – z prędkością proporcjonalną do napięcia. Obie cewki umieszczone są w liczniku w taki sposób, że badany moment obrotowy jest wprost proporcjonalny do iloczynu napięcia i prądu. Moment obrotowy jest jeszcze równoważony przez moment hamujący, który jest efektem obrotu tarczy pomiędzy biegunami magnesu trwałego.

Pełen obrót tarczy oznacza zużycie danej ilości prądu. Im większe zużycie energii w danym momencie, tym szybciej obraca się więc tarcza. Wadą tego typu liczników jest możliwość uszkodzenia magnesu, np. przez działanie zewnętrznym polem magnetycznym, co skutkuje zawyżonym zliczaniem poboru energii.

Elektroniczny licznik energii elektrycznej

W ostatnim czasie liczniki elektryczne coraz bardziej wypierają klasyczne liczniki indukcyjne. Oba rodzaje liczników znacznie się od siebie różnią sposobem działania. Układy scalone w liczniku elektrycznym, pod wpływem przepływającej energii oraz przyłożonego napięcia, wytwarzają impulsy w ilości proporcjonalnej do ilości pobieranego prądu. Licznik przelicza ilość impulsów na kW i wskazuje dokładne zużycie prądu na wyświetlaczu.

Odczyt poboru energii z takiego licznika jest znacznie łatwiejszy, ponieważ faktyczne zużycie wyświetlane jest na ciekłokrystalicznym monitorze. W porównaniu z licznikiem indukcyjnym, urządzenie elektroniczne jest nie tylko prostsze w obsłudze, ale także dokładniejsze.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista od elektryki ze z internetowego sklepu elektrycznego 230volt.pl: Olbrzymią zaletą licznika cyfrowego jest możliwość zdalnego odczytu poboru przez dostawcę prądu. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że pracownik dostawcy prądu nie musi już wykonywać odczytu osobiście w domu odbiorcy, ponieważ odbywa się to drogą radiową.