Wibroizolacja przemysłowa – na czym polega?

Wibroizolacja maszyn i urządzeń przemysłowych służy redukcji wpływu generowanych przez nie drgań na otoczenie i konstrukcje. Dobór działań i urządzeń służących wibroizolacji zawsze wykonuje się indywidualnie do zaistniałych problemów i warunków.

wibroizolacja-przemyslowa

Sens wykonywania wibroizolacji ma uzasadnienie nie tylko w dbałości o konstrukcję (np. hali przemysłowej, w której znajdują się maszyny), ale także w potrzebie minimalizacji skutków przenoszenia tych drgań na człowieka.

Wibroizolacja – zakres prac

Zasadniczym celem prac wibroizolacyjnych jest ograniczenie wpływu drgań maszyn na konstrukcję wsporczą (fundament) i otoczenie – wyjaśnia ekspert z firmy LBF TECHNIKA WENTYLACYJNA.

W ich zakres wchodzą także pomiary i ocena redukcji drgań w obiektach przemysłowych po zastosowaniu metod wibroizolacji. Niezwykle istotna jest też kwestia problemów wynikających z tłumienia drgań oraz wyznaczanie dla nich dróg przejścia.

Rozpoczęcie prac musi być uprzedzone dokładną analizą sytuacyjną, która obejmuje obliczenie sił przenoszonych na fundament i poszukiwanie odpowiednich w danej sytuacji rozwiązań. Indywidualne rozwiązania techniczne obejmują między innymi konstruowanie właściwych amortyzatorów oraz tłumików.

Obszary stosowania wibroizolacji

Wibroizolacja pomaga nie tylko w ograniczeniu tych drgań, które przechodzą na podłoże w czasie pracy maszyn, ale także w redukcji drgań poszczególnych elementów urządzeń. Bardzo istotną rolę odgrywa wibroizolacja systemów wentylacyjnych, z dmuchawami i pompami, które instalowane są na stropach budynków przemysłowych.

Wibroizolacja czynna i bierna

Przy wykonywaniu fundamentów pod maszyny przemysłowe stosuje się 2 rodzaje wibroizolacji. Wibroizolacją czynną nazywamy te metody redukcji drgań, które ograniczają przenoszenie ich ze źródła na podłoże. Natomiast wibroizolacja bierna służy zmniejszaniu przenoszenia się drgań z podłoża na urządzenie.