Zarządzanie logistyką przemysłową. Strategie i sposoby działania

Aby zarządzanie logistyką przebiegało bez przeszkód, powinno opierać się na sprawdzonych metodach działania. Szanujące się przedsiębiorstwa wdrażają i rozwijają równolegle kilka strategii, wzajemnie się uzupełniających. O wybranych z nich piszemy w poniższym tekście.

logistyka przemyslowa

Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa

Jedną z metod zyskania przewagi strategicznej w zakresie produkcji dóbr, usług czy handlu, są systemy informatyczne. Nowoczesne technologie IT sprawdzają się we współczesnej logistyce, wpływając na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw, polepszając ich funkcjonowanie oraz zapewniając perspektywę płynnego rozwoju.

Do podstawowych systemów, wdrażanych w planowaniu zasobów produkcyjnych, należą tzw. systemy informatyczne ERP (Enterprise Resorce Planning). Są to zaawansowane, zintegrowane technologie, zaopatrzone w mechanizmy zarządzania całokształtem działalności przedsiębiorstwa. Obsługują m.in. finanse, logistykę, produkcję i zasoby ludzkie, optymalizując procesy wewnętrzne, jak i te zachodzące w bliskim otoczeniu. Jest to możliwe m.in. poprzez oferowanie gotowych narzędzi, które pozwalają automatyzować wymianę danych z kooperantami w całym łańcuchu logistycznym. Systemy ERP świetnie uzupełniają się z innymi systemami zarządzania operacyjnego, stworzonymi specjalnie w celu zoptymalizowania działań logistycznych w warunkach produkcji i dystrybucji – komentuje przedstawiciel firmy CASSIOLI Polska, wyspecjalizowanej w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla zintegrowanej logistyki.

Lean Production – strategia odchudzonej produkcji

Słowo ,,lean” oznacza w języku angielskim ,,szczupły”. Termin ten w trafny sposób określa, na czym polega tzw. lean production, czyli strategia odchudzonej produkcji. Chodzi przede wszystkim o ,,szczupłe”, a zatem oszczędne gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa. Wdrożenie koncepcji w praktyce, pozwala osiągać znacznie krótsze czasy realizacji produkcji, przy jednoczesnym polepszeniu jakości i obniżeniu kosztów.

Kluczowym, w pomyślnym realizowaniu strategii lean production, jest zerwanie z tradycyjnym podejściem. W klasycznie zarządzanych firmach materiały, z których są produkowane wyroby, spędzają w zakładach całe miesiące, podczas gdy czas ich przetwarzania – czyli dodawania doń wartości – można mierzyć w minutach bądź godzinach. Częste opóźnienia i marnotrawstwo wynikają m.in. z niewydajnej pracy załogi oraz umiarkowanego wykorzystania maszyn automatycznych (na poziomie ok. 35-60%). Jedną z metod efektywnego wdrożenia lean production jest inwestycja w nowoczesne technologie. Dobry przykład stanowią magazyny automatyczne, wyposażone w zamontowane na prowadnicach dźwigi, płynnie przemieszczające się między kolejnymi punktami dystrybucji. Pozwalają one na optymalizację pracy i skrócenie czasu procedowania – komentuje ekspert CASSIOLI Polska.

Theory of Constraints – strategia zarządzania ograniczeniami

Strategia zarządzania ograniczeniami opiera się na prostej filozofii, w myśl której osiąganie długotrwałych zysków jest możliwe poprzez zarządzanie istniejącymi w przedsiębiorstwie ograniczeniami, czyli tzw. ,,wąskimi gardłami”. Mogą one występować w systemach zarządzania, procesach wytwórczych, jak i w samej dystrybucji.

W myśl theory of constraints każde, nawet najlepiej funkcjonujące przedsiębiorstwo, posiada kilka zasobów limitowanych, powodujących ograniczenia. Cała sztuka polega na ich zidentyfikowaniu w danym procesie, przyjęciu zasad realizacji procesu z uwzględnieniem ograniczeń, a finalnie na redukcji bądź likwidacji danego “wąskiego gardła” – podsumowuje ekspert CASSIOLI Polska.