Zasady bezpieczeństwa w branży elektrycznej

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy – nierzadko kończących się poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią – jest porażenie prądem elektrycznym. Badania statystyczne pokazują, że blisko 80% przypadków porażeń prądem spowodowanym jest brakiem ostrożności człowieka. W związku z tym przepisy BHP w dużej mierze dotyczą właściwego posługiwania się instalacją elektryczną i podłączonymi do niej urządzeniami.

bhp w branzy elektrycznej

Podstawowe zasady BHP w branży elektrycznej

Pracownik pracujący przy instalacjach elektrycznych powinien spełniać następujące warunki:

 • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ukończył szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Posiada ważne badania lekarskie, dokumentujące brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Dysponuje odpowiednimi do wykonywania danego zadania narzędziami oraz ubiorem
 • Ukończył 18 lat

Ponadto każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją BHP na konkretnym stanowisku pracy, być w pełni wypoczęty i nie znajdować się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków

Z czego składa się wyposażenie pracownika?

Pracownik zajmujący się obsługą, konserwacją i naprawdę instalacji oraz urządzeń elektrycznych powinien być ubrany stosownie do wykonywanych zadań. Elementy ubioru obejmują:

 • Łatwe w praniu ubranie robocze
 • Buty na gumowej podeszwie
 • Rękawice gumowe
 • Nakrycie głowy

Jeśli istnieje taka potrzeba pracownik powinien posiadać dielektryczny hełm i dielektryczne kalosze oraz okulary ochronne. Niedopuszczalne jest noszenie podczas pracy biżuterii, zegarków oraz innych przedmiotów, które łatwo przewodzą prąd. Wśród narzędzi pracownika powinny znaleźć się między innymi:

 • Cęgi izolujące od bezpieczników
 • Drążki izolacyjne
 • Wskaźniki wysokiego i niskiego napięcia
 • Uzgadniacze faz

Błędy sprzyjające wypadkom podczas pracy przy instalacjach elektrycznych

Jak zostało wspomniane, aż blisko 80% porażeń prądem elektrycznym jest wynikiem zaniedbań oraz błędów popełnianych podczas pracy. Dlatego pracownicy zajmujący się instalacjami elektrycznymi powinni przede wszystkim być w pełni skoncentrowani na czynnościach, które w danej chwili wykonują, pracować bez pośpiechu i dbać o to, by wszystkie narządza, którymi się posługują, znajdowały się na swoim miejscu.

Jak widać wykonanie i konserwacje instalacji elektrycznych jest zadaniem wymagającym dużych kwalifikacji oraz profesjonalnego wyposażenie. Dlatego warto zlecić je firmom, specjalizującym się w tego typu pracach, takich jak przedsiębiorstwo Telka. W jej ofercie znajdziemy między innymi wykonywanie wewnętrznych instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych, oświetlenia terenu oraz stacji transformatorowych.