Zastosowanie i zalety filtrów ceramicznych

Podczas procesów przemysłowych i produkcyjnych do atmosfery przedostaje się wiele zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na jakość powietrza. W dzisiejszych czasach świadomość ekologiczna jest na znacznie wyższym poziomie niż w poprzednim wieku, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw kładzie nacisk na wyposażenie swoich linii produkcyjnych w instalacje odpylające, które mają na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz dymów do atmosfery. Instaluje się w nich odpowiednie filtry, w tym filtry ceramiczne, o których mowa w poniższym artykule.

filtry ceramiczne

Do redukcji emisji pyłów oraz odzyskiwania metalów i minerałów

Filtry ceramiczne wykonywane są z włókien formowanych pod ciśnieniem i są stosowane w przemyśle chemicznym, gdzie służą do oczyszczania gazów przy produkcji kwasu azotowego oraz amoniaku, a także w analizatorach gazów spalinowych w celu oczyszczania spalin z substancji stałych. Generalnie są one użytkowane w trudnych warunkach procesowych przy dużych stężeniach gazów kwaśnych, zasadowych oraz przy wysokich temperaturach, a oprócz redukcji emisji pyłów lotnych, skutecznie odzyskują cenne surowce produkcyjne – metale i minerały.

Cechy charakterystyczne filtrów ceramicznych

Cechami charakterystycznymi filtrów ceramicznych są: mały ciężar, zdolność do pracy w wysokich temperaturach, wysoka skuteczność filtracji oraz trwała i elastyczna budowa. Dzięki temu można je stosować w:

  • spalarniach odpadów,
  • elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • procesach wytapiania metali,
  • procesach pyrolizy,
  • cementowaniu,
  • produkcji tworzyw sztucznych,
  • produkcji i odzysku materiałów.

Ich zastosowanie przynosi producentom wiele korzyści, nie tylko ekonomicznych. Filtry ceramiczne mają bowiem wysoką skuteczność regeneracji, wytrzymałość mechaniczną, odporność na skoki temperatury oraz na erozje, Ponadto są niepalne, mają jednolitą przepuszczalność oraz niski spadek ciśnienia. Charakteryzują się również wysoką jakością wykonania oraz brakiem dodatkowego osprzętu.

Kwestie związane z oczyszczaniem powietrza oddawanego do atmosfery podczas procesów produkcyjnych i przemysłowych są specjalizacją firmy ITC Eco, która dzięki dużemu doświadczeniu oferuje wysokiej jakości rozwiązania, fachowe doradztwo oraz kompleksową obsługę przedsiębiorstw, które są objęte restrykcyjnymi normami ekologicznymi.