Znaczenie utylizacji odpadów z przemysłu poligraficznego

Utylizacja odpadów jest tematem istotnym zarówno dla większych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, bez względu na branżę, w której działają. Stanowi wręcz zasadniczy punkt ich zrównoważonego rozwoju, zobowiązując do przestrzegania odgórnie ustalonych przepisów. Również w zakładach poligraficznych należy we właściwy sposób utylizować odpady, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska, a więc i tym samym dla człowieka.

utylizacja odpadow

Co to jest utylizacja?

Utylizacja jest wykorzystaniem odpadów oraz śmieci jako surowców wtórnych – mówi nasz specjalista z firmy Unitek. Może się to odbywać przy wykorzystaniu różnego rodzaju metod, w tym metod chemicznych, biologicznych, fizycznych oraz mechanicznych. Szczególnie znaczące są odpady niebezpieczne, powstające również w zakładach poligraficznych.

Niebezpieczne substancje w odpadach z przemysłu poligraficznego

Niebezpieczne substancje w odpadach z przemysłu poligraficznego to przede wszystkim metale ciężkie nietoksyczne oraz toksyczne, znajdujące się przede wszystkim w farbach drukarskich. Chociaż metale toksyczne są zakazane, to nie ma pewności, że każda drukarnia stosuje się do zaleceń. Jeśli zaś chodzi o metale nietoksyczne, dopuszczalna jest ich śladowa ilość. Kolejną używaną, ale niekoniecznie bezpieczną substancją są związki miedzi, znajdujące się w niebieskich farbach. Są niegroźne, jeśli zachowane są dopuszczalne standardy. Do substancji nie stwarzających zagrożeń, ale stosowanych, zaliczają się ponadto chlor, dioksyny, molibden oraz wolfram. Drukarnie muszą stosować się do ustalonych norm, w przeciwnym razie naruszą zasady ochrony środowiska.

Dlaczego utylizacja jest tak ważna?

Utylizacja ma ogromne znaczenie w głównej mierze dla środowiska, w którym żyjemy, a zatem również dla nas samych. Odpady właściwie przetworzone nie tylko nie będą negatywnie wpływać na przyrodę, ale mogą być ponownie wykorzystane, zmniejszając zużycie surowców nieodnawialnych. Materiałów, które nie nadają się do kolejnego użycia, należy się we właściwy sposób pozbyć i tutaj bardzo często stosowanym sposobem jest spalanie. Dzięki temu można nawet zlikwidować ogniska zakaźne, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczeń czy chorób. Odpady z przemysłu poligraficznego odbierane są przez specjalne firmy, które mają wiedzę na temat właściwego przetwarzania takich materiałów i w odpowiedni sposób się nimi Zajma. Warto współpracować ze sprawdzonymi i doświadczonymi zakładami, gwarantującymi najwyższą jakość usług.