Charakterystyka wag samochodowych

Dokładny pomiar masy całkowitej pojazdów jest szczególnie istotny dla gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw nastawionych na produkcję różnych dóbr. Znając tę wartość możliwie jest na przykład wyznaczenie optymalnego obciążenia pojazdu, mieszczącego się w prawnie obowiązujących limitach. Do pomiarów masy takiego pojazdu wykorzystywane są wagi samochodowe.

Czym są wagi samochodowe?

Wagi samochodowe to urządzenia służące do pomiaru masy stojących na nich pojazdów samochodowych, szczególnie ciężarowych i dostawczych. Spotykane są one między innymi w punktach kontroli celnej lub punktach załadunkowych przedsiębiorstwo produkcyjnych. Wyróżniamy kilka rodzajów tych urządzeń, klasyfikując je możemy brać pod uwagę różne czynniki. Należą do nich:

  • Rodzaj pomiaru dokonywanego przez wagę – elektroniczny, mechaniczny lub elektro-mechaniczny
  • Rodzaj zastosowanej nawierzchni – stalowa, betonowa lub stalowo-betonowa)
  • Wymiary powierzchni wagi – powierzchnia ta uzależniona jest od rozmiarów ważonych pojazdów. Pojazdy o masie całkowitej do 60 ton mogą być ważone na wadze o powierzchni 24×3 metry.

Jak zbudowane są wagi samochodowe?

Zarówno w przypadku wag betonowych, jak i metalowych stosowana jest konstrukcja modułowa. Rozwiązanie takie pozwala na łatwy transport całego urządzenia, co jest szczególnie istotne w przypadku wag o większej długości. Modułowa konstrukcja pozwala uzyskać wagę o długości od 4 do 28 metrów. Pod powierzchnią modułów umieszczane są czujniki tensometryczne, odpowiedzialne za dokonywanie pomiarów ciężaru pojazdu – ilość wmontowanych czujników uzależniona jest od ilości modułów i długości wagi. Wagi najazdowe to konstrukcje, które montuje się na stałe – po montażu niemożliwe jest ich przemieszczenie w inne miejsce, o ile nie zostaną rozmontowane. Dlatego przed montażem konieczne jest wyznaczenie odpowiedniej dla nich przestrzeni. Waga powinna zostać zlokalizowana w takich miejscu, by umożliwić swobodne wjeżdżanie i zjeżdżanie z niej pojazdów (do uzyskania prawidłowego wyniku wymagane jest, by ważony pojazd stał na niej wszystkimi kołami) jak również nie ograniczać ruchu dookoła niej. Wagi betonowe mogą być wykonywane w dwóch wariantach – najazdowej oraz wgłębionej. W obu przypadkach ich powierzchnie wykonuje się z betonu nie absorbującego wody. Wagi stalowe wykonuje się w formie najazdowej, elementy jej powierzchni zabezpieczane są powłoką antykorozyjną.

Jednym z wiodących producentów wag samochodowych jest holenderska marka Precia Molen.