Jak przetransportować wrak pojazdu?

Samochody, które z upływem czasu zamieniają się we wraki, nie tylko zajmują miejsca parkingowe, ale również szpecą okolicę i są łatwym celem dla wandali. Pojazd, który brał udział w wypadku drogowym i znajduje się w stanie nienadającym się do użytku również nie może być pozostawiony w miejscu zdarzenia. Kto więc zajmuje się transportem wraków pojazdów?

Wrak pojazdu a przepisy

Prawo o ruchu drogowym reguluje kwestię wraków i mówi, że pojazd, który pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną albo policję na koszt właściciela lub posiadacza tego pojazdu. Transport wraku odbywa się na koszt właściciela w sytuacji, gdy pojazd został pozostawiony w miejscu zabronionym, w miejscu, które utrudnia ruch lub w przypadku, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo wycieka z niego paliwo. Pojazd może zostać usunięty również, gdy utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej bez oznakowania kartą parkingową. Policja czy straż mogą interweniować, gdy pojazd znajduje się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Sprawa wygląda dużo gorzej, gdy pojazd znajduje się na drodze wewnętrznej nieobjętej strefą ruchu lub na prywatnym parkingu. W tej sytuacji to zarządca musi podjąć odpowiednie kroki i w ostateczności wezwać lawetę na swój koszt i oddać do zezłomowania. Jeżeli właściciel wraku po terminie ustalonym przez służby, nie usunie pojazdu, wówczas zostaje on przetransportowany na parking depozytowy. Właściciel ma 3 miesiące na jego odebranie, w innym przypadku pojazd przechodzi na własność gminy.

Jak pozbyć się wraku?

W sytuacji, gdy pojazd jest zaparkowany przy drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie posiada tablic a jego stan wskazuje na to, że nie jest używany, powinniśmy zgłosić to odpowiednim służbom, które usuną pojazd. Porzuconych wraków aut nie brakuje, w większości pojazdy te nadają się tylko do zezłomowania. Jeżeli pojazd nie ma już żadnej wartości i chcemy się go pozbyć to najprostszym rozwiązaniem jest oddanie go na złom. Ta sama sytuacja dotyczy pojazdów, które uległy wypadkowi. W tej sytuacji na koszt właściciela należy wezwać lawetę i odholować auto. Na rynku funkcjonuje wiele firm oferujących tanie usługi, np. Turek Michał Turzyński świadczący usługi pomocy drogowej w Warszawie oraz holowania pojazdów, w tym wraków. Pamiętajmy, że porzucenie wraku w miejscu publicznym może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych, dlatego lepiej jest odholować auto, aby nie zagrażało bezpieczeństwu w ruchu drogowym  i nie powodowało uszkodzenia drogi.

śr. ocena 5 / głosów 5