W jakich miejscach stosuje się progi zwalniające?

Przekraczanie dopuszczalne prędkości jest najczęstszą w przyczyną wypadków drogowych, również tych z udziałem pieszych. Aby wymusić wolniejszą jazdę w wybranych miejscach, bardzo powszechnie stosuje się progi zwalniające.

Czym jest próg zwalniający?

Próg zwalniający jest jednym ze środków uspokojenia ruchu ulicznego. Najczęściej spotykane progi mają formę podłużnej wypukłości, wykonanej z kostki betonowej lub prefabrykowanych elementów z tworzywa sztucznego, którą montuje się w poprzek drogi. Jeżeli kierowca nie zmniejszy prędkości jazdy przy wjeździe na próg, spowoduje tym podbicie kół, które z jednej strony jest niekomfortowe dla wszystkich osób podróżujących autem, z drugiej zaś może prowadzić do uszkodzenia zawieszenia samochodu. Bezpieczna prędkość przejazdu przez próg wynosi maksymalnie 30 km/h. Miejsce, w którym zamontowano próg powinno być oznaczone przy pomocy znaku A-11a wraz z informacją, jak daleko od znaku zlokalizowany jest próg.

Gdzie stosowane są progi zwalniające?

Progi zwalniające stosowane są wszędzie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa konieczne jest wymuszenie niskiej prędkości pojazdów. Do miejsca takich zaliczamy między innymi drogi na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu szkół, przedszkoli i szpitali, a także w miejscach, w których ze względu na kształt drogi lub niedostateczny poziom oświetlenia zwiększone jest ryzyko wypadków. Przepisy zakazują umieszczania progów zwalniających na łukach, a także w odległości mniejszej niż 30 metrów od przejścia dla pieszych lub 40 metrów od skrzyżowania.

Inne rodzaje progów zwalniających

Najczęściej spotykane progi zwalniające pod postacią belek przecinających drogę nie są jedynymi progami stosowanymi do ograniczenia prędkości. Poza nimi wyróżniamy również:

  • Poduszkę – to próg zwalniający stosowany na skrzyżowaniach. Samochód wjeżdżający na skrzyżowanie musi przynajmniej jednym kołem wjechać na poduszkę, a zatem żeby uniknąć wstrząsów konieczne jest zmniejszenie prędkości. Poduszki mają kształt prostokątów. Niekiedy progi tego rodzaju umieszczane są w miejscu przejścia dla pieszych.
  • Pinezki – podobnie jak poduszki, umieszczane są na skrzyżowaniach, różnicę stanowi jednak okrągły kształt. Skrzyżowania z pinezkami przypominają nieco ronda, jednak ruch na nich nie odbywa się w sposób okrężny.
  • Próg wyspowy – inaczej zwany poduszką berlińską. Szerokość tego prostokątnego progu dobrana jest tak, by zwalniały na nim jedynie samochody osobowe – autobusy, dysponujące większym rozstawem kół mogą bez zwalniania przejechać nad progiem.

Producentem prefabrykowanych progów zwalniających jest firma Andros.