Kierowca kategorii C1. Charakterystyka prawa jazdy

Istnieje kilka branż, w których uprawnienia do kierowania pojazdami są nie tyle dużym atutem, co jednym z podstawowych warunków zatrudnienia. Należy do nich zaliczyć transport, rolnictwo, leśnictwo oraz budownictwo. Aby móc zasiąść za kierownicą pojazdów wykorzystywanych do przewozu produktów, na polu, w pracach leśnych lub placu budowy, konieczne będzie posiadanie odpowiednich uprawnień, czyli między innymi prawa jazdy kategorii C1.

prawo jazdy

Do czego uprawnia prawo jazdy kat. C1?

Prawo jazdy kategorii C1 jest dokumentem, który potwierdza naszą zdolność do prowadzenia:

  • Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 7,5 tony (z wyjątkiem autobusów) oraz pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych.
  • Zespołu pojazdów, w którego skład wchodzi jeden z pojazdów wymienionych powyżej oraz przyczepa lekka (o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg)
  • Motoroweru lub czterokołowca lekkiego.

Warunki otrzymania prawa jazdy kat. C1

Prawo jazdy może otrzymać każdy kierowca, który spełnia odpowiednie warunki. Są to:

  • Odpowiedni wiek – w momencie przystępowania do egzaminu kandydat musi mieć ukończone 18 lat
  • Odbycie kursu przygotowującego do egzaminu – kandydat musi odbyć 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych
  • Zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

Przeciwwskazania do wydania prawa jazdy

Polskie przepisy przewidują trzy sytuacje, w których prawo jazdy nie zostanie wydane. Są to:

  • Stwierdzone przez psychiatrę lub psychoterapeutę uzależnienie od alkoholu lub innych środków o podobnych działaniu
  • Wyrok sądu, zakazujący prowadzenia pojazdów mechanicznych w wyznaczonym okresie czasu
  • Wyrok sądu nakazujący cofnięcie uprawnienia do prowadzenia pojazdów lub zatrzymanie prawa jazdy na wyznaczony okres czasu

Wybór odpowiedniej szkoły jazdy jest jednym z głównych czynników, decydującym o tym, czy będziemy przygotowani do pracy za kierownicą dużego pojazdu i czy z dobrym skutkiem podejdziemy do egzaminów na kategorię C1. Istniejący na rynku od 1999 roku Ośrodek Szkolenia Kierowców Manewr z Wrocławia gwarantuje swoim studentom wysoki poziom nauczania i może pochwalić się dużym współczynnikiem zdawalności na egzaminach.