Reguły postępowania ze zużytym akumulatorem

Akumulator to jeden z podstawowych elementów eksploatacyjnych pojazdów motorowych. Jego sprzedaż i utylizacja podlegają szczegółowym regulacjom. Zużyłeś akumulator i nie wiesz co z nim zrobić? Zapoznaj się z naszymi wskazówkami.

Typowy akumulator samochodowy podlega wymianie co 3-4 lata. Starej baterii nie możemy jednak porzucić na śmietniku. Ma ona bowiem charakter odpadu niebezpiecznego, stanowiącego zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. Obecne wewnątrz obudowy kwasy siarkowe powodują silne oparzenia, a związki ołowiu posiadają udowodnione właściwości rakotwórcze.

Co mówią przepisy?

Problematyka właściwego składowania zużytych akumulatorów została ujęta w przepisach. W 2009 roku uchwalono ustawę o bateriach i akumulatorach, w myśl której sprzedawca jest zobligowany do przyjęcia od nas zużytego akumulatora i oddania go do utylizacji. Jak to wygląda w praktyce?

Klient kupujący nowy akumulator jest proszony o zwrot starej baterii. W przypadku gdy nie ma jej przy sobie, pobierana zostaje opłata depozytowa w wysokości 30 złotych. Podlega ona zwrotowi w momencie dostarczenia zużytego akumulatora – objaśnia ekspert hurtowni akumulatorów Bat Profi.

Opłata depozytowa stanowi przychód punktu sprzedaży. Po opodatkowaniu są z niego finansowane wydatki na poczet gromadzenia i przechowywania zużytych akumulatorów.

Co w przypadku, gdy nie kupujemy nowego akumulatora?

Jeżeli nie planujemy zakupu nowego akumulatora, a jednocześnie chcemy pozbyć się starej baterii, możemy zrobić to bez uiszczania kaucji. Wystarczy, że udamy się do odpowiedniego punktu zbiórki akumulatorów. Takie miejsca znajdują się w każdym mieście – informacje  o ich lokalizacji znajdziemy z łatwością w internecie. Zużyte akumulatory przyjmują też chętnie poszczególne punkty sprzedażowe i serwisowe. Dostarczona bateria podlega recyklingowi, co wpływa z korzyścią na środowisko i przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji akumulatorów nowych.