Zasadność stosowania siatek autostradowych

Siatki autostradowe to rodzaj siatek ogrodzeniowych. Mimo podobieństwa w ich wyglądzie, służą do czegoś innego. Z uwagi na szczególne wymagania, parametry techniczne siatek autostradowych są odmienne od siatek leśnych. Siatki ogrodzeniowe na autostradach i drogach szybkiego ruchu chronią główne przed niespodziewanym wtargnięciem dzikich zwierząt na jezdnię.

rulon siatki z drutu

Wykorzystanie siatek autostradowych

Głównym zadaniem siatki autostradowej jest zabezpieczenie autostrad oraz dróg szybkiego ruchu przed dzikimi zwierzętami. Zwierzęta żyjące w lasach niespodziewanie mogą wtargnąć na jezdnię powodując tym samym zagrożenie dla poruszających się po niej pojazdów. Stąd, aby uniknąć takich sytuacji i uniemożliwić zwierzynie, głównie jeleniom, sarnom, danielom czy dzikom wtargnięcie na jezdnię wkopuje się wzdłuż jezdni wysoką siatkę autostradową, dzięki czemu zwierzęta nie mogą wykonać podkopu, ani przeskoczyć tak wysokiej przeszkody. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m na obszarach zabudowanych, występowania zwierząt domowych i drobnej zwierzyny dzikiej lub 2 m na obszarach występowania grubej zwierzyny dzikiej. Siatka ogrodzeniowa na autostradzie musi mieć odpowiednią wielkość oczek, aby mniejsze zwierzęta, tj. gryzonie i płazy nie mogły się przez nią przecisnąć, dlatego w dolnej części siatki montuje się dodatkową ochronę z mniejszymi oczkami. Uzupełnieniem systemu zabezpieczającego są właśnie siatki tkane – żabianki, które stanowią barierę ochronną przeciw płazom. System ogrodzeniowy powinien stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt występujących w danym rejonie. Duże znaczenie mają również bramy lub furtki w ogrodzeniu drogowym, które umożliwiają odpowiednim służbom utrzymanie drogi, obsługę linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp.

Czym różnią się siatki autostradowe od siatek leśnych?

Siatki autostradowe od siatek leśnych różnią się przede wszystkim parametrami technicznymi.

Siatki wykorzystywane przy autostradach muszą spełniać specjalne wymagania. Wykonane są z grubszych drutów, bardziej wytrzymałych na rozciąganie. Są pokryte grubszą powłoką cynku niż siatki leśne, dzięki czemu są bardziej odporne na korozję – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę TED-MAR, która jest producentem siatek leśnych, autostradowych i innych systemów ogrodzeniowych.

Na stopień korozji wpływa głównie odległość siatki od drogi, miejsce ekspozycji oraz warunki pogodowe, szczególnie w okresie zimowym. Siatka powinna być tak zabezpieczona antykorozyjnie, aby jej trwałość wynosiła, co najmniej kilkanaście lat. Jej odporność powinna być trzykrotnie wyższa niż w przypadku siatki leśnej.

śr. ocena 5 / głosów 1