Charakterystyka publikacji z zakresu prawa podatkowego

Prawo podatkowe dotyczy każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej przezeń firmy ani branży, w której funkcjonuje. W związku z tym dobrze jest znać poszczególne zapisy prawne. Dużym problemem jest jednak ich ilość oraz fakt, że każdego roku wprowadzane są do nich pewne – mniejsze lub większe – zmiany. Samodzielni przedsiębiorcy oraz osoby zawodowo zajmujący się tematyką podatkową, np. księgowi oraz doradcy, powinni interesować się tymi zmianami. Doskonałym źródłem informacji o aktualnych przepisach są różnego rodzaje publikacje. Wyróżnić możemy kilka  ich rodzajów.

prawo podatkowe

Komentarze

Istotą komentarza jest przytoczenie faktów na temat danego zagadnienia – w przypadku prawa podatkowego będą to treści danych przepisów – a następnie omówienie ich znaczenia. Autorzy komentarzy często na podstawie przykładów wyjaśniają jak należy rozumieć dane zapisy oraz jakie konsekwencje przyniosą zmiany prawne w nadchodzącym roku.

Leksykony

Leksykony stanowią formę pośrednią między słownikami a encyklopediami. Są to zbiory alfabetycznie uporządkowanych haseł dotyczących danego zagadnienia lub zakresu wiedzy wraz z ich zwięzłym, lecz precyzyjnym objaśnieniem. Miana „leksykon” często używa się do nazwania encyklopedii poświęconej danej dziedzinie. Wśród leksykonów prawa podatkowego znajdziemy między innymi pozycje poświęcone podatkowi VAT, czy podatkowi dochodowemu od osób prawnych i fizycznych.

Poradniki

Są to publikacje omawiające najczęściej występujące problemy związane z prawem podatkowym. Ich zadaniem jest dostarczenie czytelnikowi pomocy w konkretnych sytuacjach, z pominięciem suchej analizy zapisów prawnych. Pozycje te mogą dotyczyć różnych aspektów działalności podatnika, np. wykorzystania samochodu w firmie.

W związku z tym, że prawo podatkowe zmienia się z roku na roku, powinniśmy pamiętać, że w pewnych kwestiach publikacje z tego zakresu mogą tracić aktualność – niektóre z nich wydawane są z wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zmian. Dlatego zanim sięgniemy po daną publikację i skorzystamy z zawartych w niej informacji, powinniśmy upewnić się, że zachowują one swoją ważność. Szeroki wybór aktualnych publikacji z zakresu prawa podatkowego znajdziemy w ofercie Oficyny Wydawniczej Unimex.