Charakterystyka zawodu higienistki stomatologicznej

Jeżeli lubisz medycynę i marzysz o ciekawej oraz odpowiedzialnej pracy, możesz zrealizować swoje marzenie poprzez zdobycie zawodu higienistki stomatologicznej. Jaką szkołę trzeba skończyć? Jakie umiejętności należy posiadać? Oto krótka charakterystyka tego dosyć nowego zawodu.

Zawód z przyszłością

Mało jest już placówek stomatologicznych, które kojarzą się z „sadystycznym” podejściem do klienta. Zmianom uległo podejście do pacjenta, wystrój gabinetów, sprzęt stomatologiczny oraz jakość oferowanych usług. W każdym gabinecie zatrudnia się obecnie dyplomowaną asystentkę lub higienistkę stomatologiczną. Można powiedzieć, że jest to zawód z przyszłością, który kojarzy się z godnymi warunkami pracy i wysokimi zarobkami. Higienistka może zostać zatrudniona nie tylko w gabinetach, ale również w szpitalach, szkołach i przedszkolach.

Gdzie można zdobyć umiejętności do pracy w zawodzie higienistki?

Aby zostać higienistką stomatologiczną, należy posiadać wykształcenie średnie medyczne w zawodzie albo ukończyć studia wyższe na kierunku lub specjalności higiena stomatologiczna bądź szkołę policealną publiczną lub niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymać tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej. Warto podkreślić, że po 5 latach pracy na stanowisku higienistki można zostać starszą higienistką stomatologiczną.

Wychodząc naprzeciw wszystkim chętnym, którzy chcieliby kształcić się w zawodzie higienistki stomatologicznej, Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie rozpoczęło nabór na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przygotowujące do pracy w zawodzie higienistki. Po ukończeniu dwuletniej nauki słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego dostaje dyplom i Europass, czyli suplement do dyplomu, który składa się z dokładnego opisu umiejętności oraz kompetencji absolwenta oraz zawodów, do których wykonywania jest uprawniony.