Co powinien obejmować kurs pierwszej pomocy?

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może uratować zdrowie i życie. Aby poznać podstawowe elementy udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby postępowania podczas wypadku, warto zapisać się na odpowiedni kurs. Pamiętajmy, że w każdym przedsiębiorstwie powinna znaleźć się osoba, która przeszła kurs pierwszej pomocy. Jak zatem powinien wyglądać kurs pierwszej pomocy?

kurs pierwszej pomocy

Podstawowa wiedza

Kurs pierwszej pomocy może odbyć każda chętna osoba. Podczas kursu pierwszej pomocy doświadczony instruktor przekaże wiedze nie tylko o postępowaniu w razie nagłego wypadku, ale również o rozpoznaniu podstawowych objawów ustania akcji serca.

O to, jak powinien wyglądać kurs pierwszej pomocy zapytaliśmy specjalistę z BHP InkaKurs pierwszej pomocy powinien składać się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy kursu powinni poznać ogólne zasady postępowania podczas udzielania pomocy oraz zasady reanimacji, zatrzymywania krwotoku i pomocy w urazach. Natomiast część praktyczna powinna zawierać ćwiczenia na konkretnych przykładach.

Warto również mieć świadomość, że zakres tematyki kursu pierwszej pomocy można modyfikować w zależności od potrzeb i specyfiki pracy danej firmy. Szkolenia z pierwszej pomocy mogą odbywać się w zakładach pracy, szkołach lub w dowolnym miejscu. Kursy organizowane przez BHP Inka prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych.

Wskazówki, jak postępować podczas nagłego wypadku

Każdy kurs pierwszej pomocy powinien obejmować podstawowe informacje, o tym jak postępować w przypadku zawału serca, zatrzymania akcji serca, padaczki lub wstrząsów. Również ważne w przypadku takich sytuacji jest prawidłowe rozpoznanie, dlatego kursy powinny zawierać również wiedzę na temat objawów, a nie tylko sposobu postępowania.

Kurs pierwszej pomocy powinien nauczyć uczestników jak zatamować krwotok oraz prawidłowo opatrywać rany. Co więcej, na kursie można dowiedzieć się jak postępować w przypadku ran klatki piersiowej, brzucha oraz urazów związanych ze złamaniami. Oczywiście niezbędnym elementem każdego kursu pierwszej pomocy jest nauka przeprowadzania resuscytacji w zależności od wieku osoby reanimowanej. Każdy uczestnik kursu powinien przynajmniej kilka razy móc samodzielnie dokonać opatrzenia rany lub przeprowadzić resuscytację na manekinie, zwanym fantomem. Na kursach BHP Inka resuscytacja krążeniowo- oddechowa prowadzona jest z użyciem defibrylatora szkoleniowego.

Pozostałe informacje

Profesjonalny kurs pierwszej pomocy będzie również zawierał informacje, jakie czynności należy podjąć podczas wystąpienia nagłego wypadku zarówno na terenie zakładu, jak i w życiu codziennym oraz jak ocenić i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Dodatkowo kurs pierwszej pomocy powinien zawierać informacje odnośnie kwestii prawnych związanych z udzielaniem pomocy.

śr. ocena 0 / głosów 0