Czy istnieje prawo wyboru komornika sądowego?

Pomyślnie układająca się współpraca pomiędzy dłużnikiem, a komornikiem umożliwia rozłożenie zadłużenia na raty o określonej wysokości. Jednak by tak się stało, między osobą zadłużoną, a funkcjonariuszem państwowym musi pojawić się nić porozumienia. Jeśli jest to niemożliwe, dłużnik ma prawo dokonać wyboru innego komornika.

komornik sadowy

Komornik z wyboru

Według Kodeksu postępowania cywilnego wybór komornika do poprowadzenia egzekucji komorniczej zależy od miejsca zamieszkania dłużnika. Według przepisów płatnikowi przydzielany jest komornik, który działa na terenie jego zamieszkania. Osoba zadłużona ma jednak prawo dokonać zmiany i wybrać funkcjonariusza państwowego, z którym będzie chciała nawiązać współpracę.

Wybór komornika

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z Biura Komorniczego przy Sądzie Rejonowym w TarnowieProces egzekucyjny prowadzi najczęściej komornik wybierany z urzędu. Jednak według wprowadzonej w grudniu 2007 roku nowelizacji art. 8 ust. 5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, obowiązują przepisy umożliwiające płatnikowi zmianę i wybór poborcy. Chcąc dokonać zamiany funkcjonariusza, wierzyciel zobowiązany jest do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji przez inne biuro komornicze oraz oświadczenie, iż korzysta z prawa wyboru komornika.

Odmowa przyjęcia wniosku

Komornik ma obowiązek przyjąć każdy składany wniosek, dokonać jego zabezpieczenia i podjąć czynności wchodzące w zakres ustawowych zadań. Jednak nie jest zobowiązany do pozytywnego rozpatrywania wszelkich oświadczeń i wszczynania wszystkich procesów egzekucyjnych. Powodem odrzucenia może być zaległość w prowadzonych procesach, która przekracza okres sześciu miesięcy. Zaległość obliczana jest na podstawie podzielenia liczby nieukończonych spraw w poprzednim półroczu, przez średni miesięczny wpływ wniosków w poprzednim okresie.

Jak tłumaczy współpraca komornika i dłużnika umożliwia rozłożenie długu na nieobarczające raty. Jednak w przypadku braku kooperacji, dłużnik ma prawo do zmiany funkcjonariusza państwowego. Składając odpowiedni wniosek i oświadczenie może wybrać biuro komornicze, z którym pragnie nawiązać współpracę.