Czy warto posłać dziecko do przedszkola integracyjnego?

Wychowanie dziecka na samodzielnego i dobrego człowieka to proces niezwykle trudny. Liczy się każdy szczegół. Wszystko, co robią rodzice oraz otoczenie malucha może wpływać na jego emocje i zachowania. Dlatego niezwykle ważne jest to, z kim kontakt ma nasze dziecko. Każda relacja może nauczyć go empatii, wrażliwości i zawierania przyjaźni.

przedszkole integracyjne

Idea przedszkola integracyjnego

Przedszkole integracyjne to miejsce, w którym spotykają się dzieci pełnosprawne z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Maluchy mają szanse poznać swoich rówieśników w każdej sferze życia dnia codziennego. Bardzo ważne jest umożliwienie dzieciom nawiązywania swobodnych relacji z innymi dziećmi stykającymi się z różnymi deficytami rozwojowymi W takim przedszkolu grupy są najczęściej bardzo małe, a atmosfera kameralna. Daje to poczucie bezpieczeństwa i sprzyja dobremu i sprawnemu rozpoznawaniu potrzeb podopiecznych przez osobę sprawującą pieczę nad grupą.

Zdrowe dziecko w przedszkolu integracyjnym

Niektórzy mogliby pomyśleć, że w takiej integracyjnej grupie większą uwagę poświęca się dzieciom z dysfunkcjami. To nieprawda. Dzieci są traktowane równo – każdy uczestnik zajęć w przedszkolu jest równie ważny i uczy się czegoś od innych. Dzieci pełnosprawne otrzymują wspaniałą lekcję wrażliwości, kształtuje się u nich wysoki poziom empatii, nawiązują przyjaźnie w przedszkolu i stykają się z pierwszymi sytuacjami problemowymi, które są w stanie rozwiązać, co owocuje większą samodzielnością i pewnością . Zdarzają się również sytuacje i zachowania dzieci z dysfunkcjami wymagające mądrego i rzeczowego wyjaśnienia przez nauczyciela aby dzieci pełnosprawne nie zraziły się do kolegów. Z kolei dzieci, u których występują jakiekolwiek dysfunkcje, każdego dnia nabierają odwagi dzięki otoczeniu, które dostarcza odpowiednich bodźców do rozwoju. Towarzystwo zdrowych dzieci pobudza je do działania, ułatwia odnajdywanie się w codzienności.

Jak wybrać przedszkole?

Przy wyborze przedszkola integracyjnego warto zwrócić uwagę na wielkość grup – nie powinny być zbyt liczne. Bardzo istotne jest też doświadczenie kadry oraz znajomość problemu integracji i pracy z dziećmi z dysfunkcjami. Warto zwrócić uwagę na przedszkola działające przy szkołach podstawowych z klasami integracyjnymi, np. Przedszkole „Akademia Mądrych Sówek” działające przy takiej właśnie małej, integracyjnej szkole „Nasza Szkoła” w której stworzono rodzinną, kameralną atmosferę. Wtedy, po zakończeniu okresu przedszkolnego, nasza pociecha może kontynuować naukę w takiej szkole, dzięki czemu często trafia do grupy przynajmniej z częścią dzieci poznanych w przedszkolu, co z kolei zmniejsza stres związany ze zmianą otoczenia i tak dużym wydarzeniem, jakim jest pójście do szkoły.