Czym jest KPiR?

Prowadzenie działalności gospodarczej to wiele czasochłonnych i nierzadko stresujących obowiązków dla przedsiębiorcy. Ważne jest nie tylko nadzorowanie pracy całej firmy i jej pracowników, ale też dokładna archiwizacja jej obrotów. Służy ku temu właśnie KPiR, czyli inaczej Księga Przychodów i Rozchodów, którą może prowadzić sam przedsiębiorca lub doświadczone biuro rachunkowe. Podpowiadamy więc, czym tak naprawdę jest wspomniana księga oraz jakie informacje muszą się w niej znajdować.

Usługi księgowe i rachunkowe - KPiR

Czym jest Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga ta jest swoistą ewidencją, czyli wykazaniem osiąganych przez firmę przychodów oraz rozchodów. Oznacza to więc, że odpowiednia osoba musi w niej zapisywać wszystkie zyski osiągane ze sprzedaży oraz koszty, jakie musiał w tym celu ponieść.

Jak tłumaczą specjaliści z firmy Ed– Pro: ,,Księga Przychodów i Rozchodów ma za zadanie przede wszystkim pozwolić przedsiębiorcy na prawidłowe rozliczenie się z urzędem skarbowym. Właśnie na podstawie informacji w niej zawartych obliczany jest należny podatek dochodowy’’.

Warto zaznaczyć także, że KPiR pozwala też na ocenę postępów sprzedażowych danej firmy, dzięki czemu sam jej właściciel wie, czy dąży ona w dobrym kierunku. Księga Przychodów i Rozchodów zawiera informacje o obrotach w formie uproszczonej, jednak prowadzenie jej warto poświęcić sprawdzonemu biurowi rachunkowemu, które jest wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Prowadzić KPiR muszą:

  • jawne spółki osób fizycznych oraz spółki cywilne i partnerskie,
  • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a ich sposobem na rozliczanie się z podatku jest podatek liniowy lub zasady ogólne,
  • osoby o dochodach netto ze sprzedaży nieprzekraczających 2.000.000 euro, co dotyczy poprzedniego roku obrotowego.

Jakie dane trzeba zamieścić w KPiR?

Pierwszym rodzajem informacji zawartych w księdze są te, które dotyczą wszystkich zysków pochodzących ze sprzedaży, ale też innych form przychodów. Jeżeli chodzi o rozchody, mogą one mieć źródło przede wszystkim w zakupie materiałów i towarów handlowych, które są potrzebne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Księga Przychodów i Rozchodów musi zawierać też wydatki, takie jak wypłaty dla pracowników firmy. Co istotne, mogą one przyjmować formę gotówki lub innych rodzajów zapłaty. Pamiętajmy o tym, że każda KPiR musi być prowadzona na bieżąco i regularnie. Oznacza to, że obroty powinny być zapisywane każdego dnia, przed lub po zakończeniu czasu pracy, jednak nie może być to później niż rozpoczęcie kolejnego dnia roboczego. Warto więc robić to zawsze o tej samej, ustalonej porze.

śr. ocena 0 / głosów 0