Czym jest KPiR?

KPiR to skrót od pojęcia, jakim jest księga przychodów i rozchodów. Jest to tak naprawdę podstawowy z elementów księgowości. Jej prowadzenie ustalone jest specjalnymi przepisami. Dzięki księdze możliwe jest rozliczenie z urzędem skarbowym. Czym jest KPiR oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc w pełni korzystać z tego rozwiązania? Jakie dokładnie są obowiązki przedsiębiorców?

Księga przychodów i rozchodów

KPiR to jeden z podstawowych elementów księgowości. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla:

  • osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółek cywilnych,
  • spółek jawnych,
  • spółek partnerskich.

W księdze prowadzone są zapisy dotyczące operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Znajdują się w niej:

  • wszystkie przychody (nie tylko te ze sprzedaży),
  • informacje dotyczące zakupu wszelkich produktów wraz z kosztami ich kupna,
  • wszystkie informacje dotyczące wydatków w formie gotówkowej.

Specjalista z firmy Biuro rachunkowe Akro s.c. Joanna Boguś, Hanna Szczepaniak, Anna Sadowska wyjaśnia: Informacje dotyczące uregulowań prawnych dotyczących zakładania księgi zostały ujęte w paragrafie 10 rozporządzenia dotyczącego KPiR. Na mocy tego zapisu, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przez zobligowane do tego przedsiębiorstwo od 1 stycznia nowego roku podatkowego lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez daną firmę. Dodatkowo KPiR może być założona oraz prowadzona poprzez drogę elektroniczną. Zapis dotyczący tego rozwiązania znajduje się
w paragrafie 31 rozporządzenia o KPiR
– dodaje.

Firma, która decyduje się na prowadzenie księgi elektronicznej, musi zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów, dzięki którym jej prowadzenie będzie prawidłowe. Konieczne jest:

  • posiadanie i przechowywanie dokładnej instrukcji dotyczącej obsługi programu komputerowego, który wykorzystywany będzie do prowadzenia księgi,
  • wykorzystanie programu, który ma możliwość wglądu do dowolnego zapisu oraz umożliwiać wydruk wybranych danych,
  • zamieszczanie danych na nośniku, który będzie odpowiednio chroniony.

Obowiązki firm w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Każda firma, która jest zobligowana do posiadania księgi przychodów i rozchodów musi ją prowadzić rzetelnie. Dotyczy to skrupulatnego wykonywania zapisów zgodnie ze stanem faktycznym. Konieczne jest także przestrzeganie konkretnych przepisów dotyczących prowadzenia KPiR. Wszystkie wpisy w księdze powinny być prowadzone w języku polskim,
w walucie polskiej. Muszą być także wykonywane w sposób staranny oraz czytelny dla innych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to prosty sposób na opodatkowanie firm, które nie posiadają odpowiednio wysokiego obrotu rocznego. Jest to również wygodna forma prowadzenia rachunkowości dla nowych przedsiębiorców. Prowadzenie księgi zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej jest bardzo proste. Wymaga jednak zachowania wszystkich zasad, jakie przewiduje prawo. KPiR może być prowadzona wewnętrznie przez księgowość przedsiębiorstwa, jak również zadanie to może zostać zlecone zewnętrznym firmom.

śr. ocena 5 / głosów 1