Czym jest MiLoG?

Z początkiem 2015 roku w Niemczech wprowadzono innowacyjną ustawę z zakresu prawa pracy. Dotyczy ona płacy minimalnej, która obowiązuje wszystkie osoby wykonujące prace w kraju naszego zachodniego sąsiada. Jak można się domyślić, przepisy te wzbudziły spore kontrowersje oraz wywołały falę sprzeciwów wśród przedsiębiorców. Czego dotyczy to ustawa?

O czym mówi treść MiLoG?

Ustawa Mindestlohngesetz, potocznie zwana MiLoG, określa minimalną stawkę będącą wynagrodzeniem za godzinę pracy. Jej wysokość obecnie wynosi 9,19 euro brutto. Przepisy te obowiązują niemieckich pracodawców zatrudniających zarówno obywateli kraju za Odrą, jak też cudzoziemców. Tym, co powoduje żywe dyskusje jest fakt, że zasady te obejmują również przedsiębiorców z innych krajów, którzy delegują podwładnych do pracy na terenie Niemiec. W praktyce oznacza to, że istotny jest fakt samego wykonywania obowiązków służbowych w granicach tego państwa. Podmiot zatrudniający osoby do pracy musi natomiast dostawać wysokość wynagrodzenia do tej wynikającej z ustawy.

W jakich przypadkach ma zastosowanie MiLoG?

Z ustawy jasno wynika, że każdy rodzaj pracy wykonywany na terenie państwa niemieckiego musi być wynagradzany przynajmniej ustaloną w przepisach, minimalną stawką godzinową. Jak wygląda jednak sytuacja w branży transportowej? Firmy przewozowe, wykonujące przewozy do innych krajów zachodnich bardzo często wyznaczają swoim kierowcom trasy, które przebiegają przez obszar Niemiec – inaczej mówiąc przejeżdżają przez Niemcy tranzytem. Dlatego też właściciele przedsiębiorstw z tej branży oponowali przeciw nowym przepisom. Sprawa trafiła nawet na wokandę Komisji Europejskiej. Po licznych protestach oraz sprzeciwach ustalono, że ustawa ta nie będzie dotyczyć przewozów tranzytowych. Jednak zasady te dla wielu właścicieli firm nadal pozostają niejasne i zdarza się, że są błędnie interpretowane. Kary za wypłacanie zaniżonego wynagrodzenia są wysokie. Dlatego też, aby nie narażać budżetu swojej działalności na niepotrzebne straty, warto skorzystać z doradztwa oraz usług firmy TransExpert. Tylko fachowo prowadzona dokumentacja pracownicza pozwoli uniknąć problemów, które może przysporzyć zawiłe niemieckie prawo.

Co jeszcze należy wiedzieć o MiLoG?

Umowa zawarta między pracownikiem a pracodawcą, w której zatrudniony zgodził się dobrowolnie na stawkę niższą niż 9,19 euro brutto za godzinę pracy, nie ma mocy prawnej. Przedsiębiorca i tak będzie musiał wypłacić wynagrodzenie w wysokości, o której mowa w ustawie. Rozliczanie kierowców za wykonane zlecenie dotyczy jedynie godzin faktycznie przepracowanych, bez godzin przeznaczonych na przerwę i odpoczynek. Kontrole pojazdów w Niemczech są coraz częstsze. W związku z tym należy zadbać, aby każdy pracownik zawsze miał przy sobie swoją umowę.

śr. ocena 5 / głosów 5