Dlaczego warto posłać dziecko do niepublicznej szkoły podstawowej?

Powszechne przeświadczenie, że szkoła prywatna to wylęgarnia małych snobów, gdzie płaci się za dobre oceny, odchodzi do lamusa. Coraz częściej decydują się na jej wybór osoby niekoniecznie bardzo zamożne, które nawet kosztem kredytu chcą zapewnić swoim dzieciom przede wszystkim bezpieczeństwo i gruntowne wykształcenie – dwie główne cechy stanowiące o sile szkół niepublicznych.

niepubliczna szkola podstawowa

Małe klasy – mniejszy kłopot

Są one ważne zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej, kiedy dzieci łatwo ulec mogą wpływom zarówno zgubnym – jak i tym dobrym, kształtującym postawy, które zaprocentują później choćby w liceum, już niekoniecznie prywatnym. Niepubliczna podstawówka to zazwyczaj mniejsze klasy, gdzie nauczyciel i wychowawca łatwiej wychwycą niepokojące zachowania i będą mogli poświęcić więcej czasu każdemu z uczniów. – Zarówno  jednostkom przejawiającym w jakiejś dziedzinie szczególne uzdolnienia, które warto rozwijać, jak i dzieciom mogącym sprawiać tzw. problemy wychowawcze – wyszczególnia nauczycielka z niepublicznej szkoły podstawowej Promyk w Szczecinie. W przepełnionych klasach szkół publicznych takie zjawiska częściej mogą umykać.

Małe grupy uczniów eliminują konieczność podjęcia decyzji, w którą stronę „równać” – do tych najlepszych, czy najsłabszych z danego przedmiotu. W pierwszym przypadku dzieci trochę gorzej z nim sobie radzące często bywają „przepychane” tylko z klasy do klasy, chociaż przy indywidualnym podejściu mogłyby się wiele nauczyć. Z kolei dostosowywanie poziomu do najwolniej przyswajających może pogrzebać szanse na rozwinięcie talentów dzieci wyjątkowo zdolnych. Szkoła niepubliczna może natomiast zapewnić im liczne zajęcia dodatkowe, często ma też bogatą ofertę zajęć wyrównawczych.

Liczne zajęcia dodatkowe

Oprócz nich – związanych ściśle z programem nauczania – w pakiecie znajdują się też najczęściej dodatkowe zajęcia językowe lub sportowe, a także koła zainteresowań, na które w szkołach publicznych często nie ma wystarczająco dużo środków finansowych. Rodzice uczęszczających do nich dzieci często i tak płacą za pozaszkolne zajęcia tego typu, tutaj dochodzi jednak zwykle kwestia wożenia dziecka między miejscem, w którym się odbywają, a szkołą i domem. W przypadku szkoły prywatnej ten problem znika, ponieważ nawet jeśli dzieci chodzą na mieszczący się w innej lokalizacji basen, odbywa się to pod okiem wyznaczonego w tym celu przez szkołę opiekuna.

Infrastruktura i bezpieczeństwo

Fakt opłacania szkoły niepublicznej z kieszeni rodziców to z jednej strony możliwości finansowe, o których szkoły państwowe często mogą tylko pomarzyć, a z drugiej – oczekiwania, które powinny zostać spełnione, jeśli dopływ gotówki ma nie zostać odcięty np. w związku z przeniesieniem dziecka do innej placówki. Stąd m.in. dbałość szkół prywatnych o szerokie zaplecze nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wysoki poziom czystości klas czy toalet, a także bezpieczeństwo wychowanków.