Formy opieki nad osobami starszymi

Niekiedy osoby w podeszłym wieku potrzebują opieki, często nawet całodobowej. Zapewnienie jej nie jest łatwe – zwłaszcza, jeśli sami jesteśmy ograniczeni pracą oraz domem. Na szczęście istnieje kilka form opieki nad osobami starszymi, którą możemy zapewnić. W zależności od stanu zdrowia seniora oraz możliwości finansowych możemy wybrać pomoc instytucji lub opiekę domową.

Zakres działań obejmujących pomoc dla osób starszych jest bardzo szeroki. Są to zarówno zakłady opiekuńczo-lecznicze, dzienne lub całodobowe domy pomocy społecznej, a także pomoc domowa pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub wykwalifikowanej opiekunki. Pomoc seniorom może być świadczona zarówno w przystosowanych do tego ośrodkach, a także w domu. Wiele zależy od stanu zdrowia osoby starszej oraz możliwości finansowych – niektóre świadczenia dostępne są w ramach ubezpieczenia, za inne będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Domy pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze finansowane z NFZ

Miejsc, w których senior otrzyma całodobową opiekę połączoną z zamieszkaniem oraz wyżywieniem pojawia się coraz więcej. Są to zarówno placówki, których finansowanie odbywa się w ramach ubezpieczenia, a także ośrodki prywatne. W przypadku miejsc, w których pobyt opłacany jest z funduszy NFZ senior ma zapewnioną całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską oraz psychologiczną, pomoc pracownika socjalnego, dietetyka, a także możliwość skorzystania z rehabilitacji. Osobie starszej zapewnia się również wyżywienie oraz ubranie, pomaga również w załatwieniu codziennych spraw. Niewątpliwym minusem placówek finansowanych z ubezpieczenia jest długi czas oczekiwania na przyjęcie. Społeczeństwo się starzeje, a w zakładach tego typu brakuje miejsc i jest ich za mało, by zapewnić pomoc wszystkim seniorom. W związku z tym możliwe jest również skorzystanie z doraźnej pomocy, w formie całodziennych zajęć, realizowanych w formie półstacjonarnej. Aby skorzystać z tej formy pomocy konieczne jest również uzyskanie skierowania oraz zaświadczenia lekarskiego i pielęgniarskiego, określającego stopień zapotrzebowania na pomoc.

Prywatne domy opieki nad seniorem

Inną możliwością są prywatne domy seniora, w których również zapewnia się osobie starszej dach nad głową, całodobową opiekę, wyżywienie, rehabilitację oraz zajęcia kulturalne i inne. Nie ma konieczności uzyskania stosownego zaświadczenia, a czas oczekiwania zazwyczaj jest zdecydowanie krótszy. Jednak prywatne domy opieki to stosunkowo wysoki koszt. Choć są przystosowane do osób niepełnosprawnych i komfortowo wyposażone nie każdy senior będzie czuł się tam dobrze. Starsze osoby bardzo często wolą pozostać w swoim domu.

Opieka domowa – pielęgniarka POZ lub opiekunka

Dla osób starszych możemy zapewnić również opiekę w formie wizyt pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub wykwalifikowanej opiekunki. Podobnie jak w przypadku innych świadczeń realizowanych z ubezpieczenia konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez pracownika socjalnego ocenia się sytuację rodzinną, materialną oraz zdrowotną i przydziela się opiekę domową.

Może to być usługa realizowana przez pielęgniarkę lub opiekunkę. Pomoc pielęgniarska jest finansowana w ramach ubezpieczenia, jednak konieczne jest skierowanie oraz określenie stopnia zapotrzebowania na pomoc. W przypadku pomocy opiekunki w zależności od dochodu jest to usługa świadczona nieodpłatnie lub odpłatnie. Choć obejmuje szeroki zakres usług opiekuńczych (między innymi mycie, zmianę pieluchomajtek, profilaktykę przeciwodleżynową, karmienie, realizowanie recept, pomiary cukru i ciśnienia, a także pomoc w dotarciu na wizytę lekarską) jest to opieka wyłącznie dzienna. W przypadku seniorów, którzy potrzebują opieki całodobowej taka forma niestety się nie sprawdzi.

Całodobowa opieka domowa realizowana przez wykwalifikowaną opiekunkę

Jedną z najlepszych form opieki nad osobami starszymi jest zapewnienie im całodobowej opieki domowej. To rozwiązanie korzystne dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia, a jednocześnie nie chcą opuszczać swojego mieszkania lub domu. Profesjonalną opiekę dla osób starszych w Poznaniu i okolicach zapewnia Dobra Opieka 24, która oferuje zarówno pomoc godzinową, dzienną, nocną, a także całodobową. Zakres usług, który obejmuje opieka to między innymi zmiana pieluch, opatrunków, podłączanie kroplówek, pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu cukru, podawanie lekarstw oraz wizyty lekarskie. Dodatkowo, w zależności od stanu zdrowia zapewnia się seniorom rehabilitację oraz masaże. Równie ważne są zabawy intelektualne oraz zwyczajna rozmowa i obecność – dzięki temu senior nie czuje się osamotniony.

Opieka wykwalifikowanej opiekunki to najlepsza forma opieki nad seniorem. Dzięki temu mamy pewność, że osoba starsza ma zapewnioną pomoc w realizacji codziennych czynności. W zależności od potrzeb opiekę można dostosować do określonych godzin lub zapewnić ją całodobowo.

śr. ocena 0 / głosów 0