Jak się bronić przed mobbingiem w pracy?

Doświadczenia zawodowe mogą być różne. Jedni od zawsze trafiali na dobrych ludzi, z którymi idealnie się współpracowało, a niestety drudzy miewali trudne relacje w miejscu swojej pracy. Jednym z najgorszych scenariuszy, który może spotkać pracownika, jest doświadczenie przez niego mobbingu. Warto wiedzieć, czym dokładnie jest tego typu prześladowanie i jak sobie z nim radzić.

mobbing w pracy

Co na temat mobbingu mówi Kodeks pracy?

Niestety mobbing w pracy nie jest taką rzadkością, jak mogłoby się wydawać. Do naszej kancelarii regularnie zgłaszają się klienci, którzy w wyniku doświadczonego nękania w swoim miejscu zatrudnienia, pragną skierować sprawę do sądu. Jeśli zastanawiamy się, czy mamy do czynienia z mobbingiem lub jak można w ostateczności rozwiązać swój problem, dobrze jest zajrzeć do właściwej ustawy zawartej w Kodeksie pracy – podpowiada przedstawiciel Kancelarii Radców Prawnych Arendarski & Stejblis.

W art. 94(3) Kodeksu pracy w całości poświęconemu zjawisku mobbingu możemy przeczytać na przykład o tym, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Co to oznacza dla pracownika? Między innymi to, że jeśli poczuje się on nękany – niezależnie czy ze strony współpracownika, czy swojego przełożonego – to ma on prawo wymagać od swojego pracodawcy, by pomógł mu w rozwiązaniu powstałego problemu. Oczywiście nie jest to takie łatwe, kiedy prześladowcą jest właśnie pracodawca, natomiast i w tej sytuacji można dochodzić swoich praw, natomiast o tym będzie mowa w dalszej części artykułu. W każdym razie pracodawca powinien wypracować w swojej firmie procedury przeciwdziałające mobbingowi – zgodnie z tym, co mówi nam prawo pracy.

Poza tym treść wskazanej ustawy dokładnie wyjaśnia, czym jest właściwie mobbing. Trzeba mieć na uwadze, że dokładne sprecyzowanie, czy ktoś nas prześladuje w naszym miejscu pracy, czy nie, czasami jest trudne do zrealizowania. Dlatego właśnie warto przeczytać, co na ten temat mówi prawo. W Kodeksie pracy czytamy:

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Będąc pewnym tego, że doświadczyliśmy bądź cały czas doświadczamy mobbingu w swoim miejscu zatrudnienia, możemy podjąć konkretne kroki, których celem będzie przede wszystkim zaprzestanie działań swojego prześladowcy, a poza tym ewentualne ukaranie sprawcy dokonanego przestępstwa.

Co zrobić, jeśli staniemy się ofiarą mobbingu?

Bronienie się przed mobbingiem oznacza przede wszystkim dawanie do zrozumienia swojemu prześladowcy, że nie może postępować w dany sposób. Jeśli jednak nasze prośby nie są skuteczne i nawet pracodawca nie jest skory do pomocy (o ile sam nie jest prześladowcą), powinniśmy skierować sprawę albo do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), albo od razu do sądu – a zanim do niego, to do sprawdzonego radcy prawnego, który podpowie nam, jak właściwie postępować.

Pamiętajmy o tym, że jeśli mobbing wywołał u nas zły stan zdrowia (także psychicznego) lub, co gorsza, poza konsekwencjami zdrowotnymi spowodował utratę pracy, to mamy prawo dochodzić od swojego pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Korzystajmy z tej możliwości. Mobbing jest czymś zupełnie nieakceptowalnym, dlatego powinniśmy z nim walczyć.

śr. ocena 0 / głosów 0