Jakie uprawnienia daje ukończenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych?

Rynek pracy staje się coraz bardziej dynamiczny, a przez to również bardziej wymagający. Wciąż musimy się dokształcać, zdobywać nowe uprawnienia i poszerzać swoją wiedzę. Czasami szkoła, którą ukończyliśmy przestaje wystarczać, konieczna może być również zmiana branży, w której do tej pory pracowaliśmy. W takich sytuacjach możemy skorzystać z możliwości odbycia kursu kwalifikacyjnego.

kursy-kwalifikacyjne

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy?

We wrześniu 2012 roku wprowadzono reformę szkolnictwa zawodowego, która włączyła kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w system oświaty. Dzięki temu kursy te prowadzone są zgodnie z programem nauczania uwzględniającym nową podstawę programową. Każdy absolwent, który pozytywnie przejdzie kurs otrzymuje stosowne zaświadczenie, dzięki któremu może następnie przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Taki egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Zdanie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie.

Jeśli uczestnik kursu posiada wykształcenie średnie i zdobędzie wszystkie kwalifikacje na danym kierunku, staje przed możliwością uzyskania dyplomu technika.

Dla kogo kurs kwalifikacyjny?

Jedynym warunkiem, który należy bezwzględnie spełnić, aby móc przystąpić do kursu jest osiągnięcie pełnoletności. Mniejsze znaczenie ma tu szkoła, którą skończyliśmy. Do zawodowego kursu kwalifikacyjnego można przystąpić zarówno po ukończeniu szkoły podstawowej, jak i uczelni wyższej. Jednak należy pamiętać, że aby uzyskać dyplom technika konieczne jest wykształcenie średnie. Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów mogą zdobyć wykształcenie średnie równolegle realizując kurs zawodowy.

Cena kursu kwalifikacyjnego

Większość zawodowych kursów kwalifikacyjnych jest płatnych, a ich ceny oscylują w granicach kilkuset złotych. Jednak niektóre placówki, np. Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie oferuje także możliwość bezpłatnej nauki w ramach kursów kwalifikacyjnych, co jest szczególnie ważne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, z której wyjściem może okazać się poszerzenie własnych kwalifikacji zawodowych.