Jakie uprawnienia zyskuje się po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Odpowiednie wykształcenie jest w dzisiejszych czasach niezbędne do zrobienia kariery w niemal każdej branży. Nie inaczej jest w przypadku pracy w służbach mundurowych oraz państwowych instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Aby móc spełnić marzenia o realizowaniu się w tych dziedzinach, powinniśmy zastanowić się nad podjęciem nauki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

bezpieczenstwo wewnetrzne

Jakie perspektywy zawodowe daje bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne dysponują wiedzą i umiejętnościami, które umożliwiają im podjęcie pracy w następujących instytucjach:

  • Policji
  • Służbach granicznych
  • Agencji Bezpieczeństw Wewnętrznego
  • Biurze Ochrony Rządu
  • Straży Gminnej lub Miejskiej
  • Biurach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  • Agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia oraz firmach ochroniarskich

Ponadto osoby te posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania własnej działalności gospodarczej i zakładania firm związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobywa się na bezpieczeństwie wewnętrznym?

Osoby podejmujące się nauki na tym kierunku studiów mają okazję poznać między innymi prawo karne i prawo wykroczeń, a także nauczyć się zarządzania jednostkami bezpieczeństwa publicznego, rozpoznawania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz prowadzenia procesów resocjalizacyjnych. W zależności wybranej uczelni studenci mogą wybierać również specjalizacji. Dla przykładu Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oferuje absolwentom studiów I stopnia dwie specjalizacje – Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym.

Czy każdy może iść na ten kierunek studiów?

Nauka na Bezpieczeństwie wewnętrznym niestety nie jest przeznaczona dla każdego. Od absolwentów tego kierunku wymaga się przede wszystkim dużej odporności psychicznej oraz dobrej kondycji fizycznej. Jeśli posiadamy te cechy, a ponadto możemy pochwalić się dużą cierpliwością, spostrzegawczością, wnikliwością, umiemy wiązać ze sobą fakty oraz potrafimy nawiązywać kontakty z ludźmi, studia te będą dla nas przepustką do wspaniałej kariery.