Jeśli nie medycyna, to co? Jakie kierunki poza lekarskim oferują uczelnie medyczne?

Choć studia medyczne kojarzą się przede wszystkim z kształceniem lekarzy, oferta edukacyjna wyższych uczelni medycznych jest znacznie szersza. Zapewnienie prawidłowej opieki zdrowotnej nie byłoby możliwe bez szeregu dziedzin wspierających pracę lekarza.

studia medyczne

Nie tylko lekarz służy zdrowiu

Nieustanny rozwój medycyny, doskonalenie metod diagnostycznych, profilaktyki i sposobów leczenia, nie jest zasługą wyłącznie bezpośredniej pracy lekarza z pacjentem – przekonuje nasz rozmówca ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Równie ważnym zagadnieniem jest inwestycja w badania i rozwój, a także przygotowanie kadr zdolnych do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (ratownictwo medyczne), czy prowadzenia właściwej rehabilitacji po zakończeniu leczenia.

Analityka medyczna

Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia pracy w diagnostyce laboratoryjnej. Zadaniem analityka medycznego jest badanie składu i określanie parametrów fizykochemicznych oraz biologicznych materiału pobranego od pacjenta.

Analityka medyczna ma olbrzymi wkład przede wszystkim w diagnostykę, jednak coraz większe znaczenie zyskuje także w rozwoju inżynierii genetycznej, bioinformatyki, bioinżynierii i wielu innych działów związanych z biomedycyną.

Farmacja

Medycyna konwencjonalna bez wsparcia farmacji, czyli nauki o lekach, byłaby niemalże bezsilna. Studenci farmacji podczas kształcenia zdobywają ogromną wiedzę z zakresu nauk farmaceutycznych, ale także gruntownie zgłębiają medycynę, chemię i biologię oraz nauki społeczne.

Tak szeroki zakres wymaganych od farmaceuty wiadomości przygotowuje go do bardzo odpowiedzialnego zadania, jakim jest zapewnianie bezpieczeństwa i skuteczności leków, którymi dysponuje w ramach swojej praktyki.

Pamiętajmy bowiem, że farmaceuta to nie tylko aptekarz wydający leki przepisane przez lekarza, ale także osoba, która radzi i informuje pacjentów o lekach, a nawet samodzielnie przygotowuje niektóre z nich. Również w farmacji nieprzerwanie prowadzone są badania monitorujące jakość i działanie leków oraz poszukujące nowych i doskonalszych preparatów o działaniu leczniczym.

Inne kierunki okołomedyczne

Osoby, które pragną zdobywać praktyczną wiedzę z zakresu zdrowia, ale nie widzą siebie w pracy lekarza, farmaceuty, czy laboranta, mają znacznie więcej możliwości. Śląski Uniwersytet Medyczny proponuje studia na kierunkach przygotowujących do zawodów, na które istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na rynku pracy takich, jak pielęgniarstwo i położnictwo. Na brak ofert pracy nie mogą także narzekać wykwalifikowani fizjoterapeuci, dietetycy i kosmetolodzy.