Język obcy potrzebny od zaraz, czyli o wymogach współczesnego rynku pracy słów kilka

Władanie językiem obcym to jedna z bardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Aby przekonać się o tym fakcie, wystarczy przejrzeć oferty zatrudnienia publikowanie w sieci. Dwujęzyczność to już często nie atut, a standard oczekiwany przez pracodawców. Znajomość których języków może nam pomóc w utorowaniu ścieżki kariery?

Przede wszystkim angielski

Język angielski to bezdyskusyjny faworyt, od lat okupujący pierwsze miejsca w rankingach najpopularniejszych języków użytkowanych w kontaktach zawodowych.

Znajomość angielskiego przydaje się m.in. wtedy, gdy musimy komunikować się z klientami z zagranicy. Ponadto, bywa pomocna przy pozyskiwaniu materiałów do pracy na takich stanowiskach jak marketingowiec czy dziennikarz – objaśnia ekspert Jagiellońskiego Centrum Językowego, międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

O niebagatelnej roli angielskiego zaświadczają liczby. Dla blisko 365 milionów ludzi na świecie jest to język natywny. Aż 1,6 miliarda osób posługuje się nim jako językiem dodatkowym. Po angielsku publikowany jest gros tekstów naukowo-branżowych. Na polskim rynku ponad 50% ofert pracy wzmiankuje znajomość angielskiego jako jedno z kluczowych kryteriów zatrudnienia. W przypadku ofert zagranicznych statystyka ta jest jeszcze wyższa.

Inne języki

Powszechność języka angielskiego sprawia, że władanie nim stopniowo przestaje wystarczać. Aby wyróżnić się na tle konkurencji, trzeba posiadać dodatkowe atuty.

Badania europejskiego rynku pracy wskazują, że idealny kandydat do pracy to osoba znająca poza angielskim takie języki, jak: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski czy hiszpański – wymienia specjalista JCJ.

Na rynku polskim, w cenie jest posługiwanie się językami państw ościennych (litewskim, łotewskim, słowackim czy czeskim), z którymi wiele firm utrzymuje stosunki biznesowe. Tak samo sytuacja kształtuje się w przypadku języków egzotycznych – jak chiński czy arabski – coraz bardziej znaczących pod względem handlowym.

O ogromnych korzyściach płynących z nauki języków obcych nie trzeba nikogo przekonywać. Dwujęzyczność nie tylko zwiększa szansę na zatrudnienie, ale też stwarza możliwość uzyskania wyraźnie wyższych zarobków. Pracownik znający język obcy może zyskać miesięcznie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych wynagrodzenia. Wniosek jest jasny – na kursach języków obcych nie warto oszczędzać. Poniesione nakłady finansowe zwrócą się z nawiązką w bardzo krótkim czasie.