Korepetycje: tak czy nie?

Odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna . W Polsce z korepetycji korzysta 67 % uczniów (dane z 2007 roku). To oznacza TAK , że korepetycje są potrzebne. Z drugiej strony NIE , bo tak wysoki odsetek pobierających korepetycje, zdaniem wielu, oznacza klęskę obowiązującego systemu kształcenia. Słowo korepetycje pochodzi od niemieckiego „Korrepetition” i oznacza powtórzenie , repetycję. W podtekście domniemywać można, iż dotyczy to reperacji stanu doskonałego, do którego osiągnięcia prowadzić ma owa „repetycja” tzn. korepetycje. A tak nie jest. Przekazywana w szkole wiedza to bardzo często nie pełna edukacja realizowana kosztem nieodwracalnej straty czasu ucznia.

Korepetycje

Nauka w szkole i doszkalanie w domu

Obowiązujący w Polsce system kształcenia nie przygotowuje skutecznie   do ,również obowiązkowych , egzaminów ósmoklasisty czy egzaminów maturalnych.  Nadmiar przekazywanej  na lekcjach treści programowej  a nie nauczanie, system obowiązkowych sprawdzianów  posiadających cechy urzędowej kontroli realizacji podstawy programowej przez nauczycieli, nadmiar zadawanych prac domowych powoduje, że szkoła nie uczy. Ma to wpływ na końcową ocenę oraz nieodpowiednie przygotowanie do egzaminu

Kiedy doszkalanie jest potrzebne?

Doszkalanie jest potrzebne wtedy  kiedy nauczanie nie jest efektywne.  Niektórzy rodzice decydują się na korepetycje dla swoich dzieci ze względu na poszerzanie wiedzy, które może skutkować większą możliwością dostania się do wymarzonej szkoły. W trosce o swoje dzieci, rodzice opłacają domowego korepetytora, który naucza i doucza ich dziecko w domu za opłatą, średnio od 50,00 do 100,00 zł za godzinę lekcyjną w zależności od przedmiotu.

Praca indywidualna czy w grupach?

Pobieranie indywidualnych korepetycji w domu  ma swoje zalety i wady. Korepetytorzy są różni. Przeważnie są nimi nauczyciele  uczący w tej samej szkole lub sąsiedniej , studenci . Alternatywnym rozwiązaniem jest uczęszczanie na dodatkowe kursy.. W porównaniu do przypadkowych korepetytorów , którzy nauczają według swojego prywatnego wyobrażenia,  kurs ma  ustalone metody i cele  nauczania najczęściej zbieżne z wymaganiami zakreślonymi przez CKE.

Ekspert ze szkoły KAM-AN Edukacja w Podkowie Leśnej mówi: Tym, co wyróżnia nas na rynku korepetycji i od innych szkół jest łączne rozwijanie kompetencji logicznych, matematycznych i językowych wraz z rozwijaniem wiedzy przedmiotowej w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz informatyki tj. codingu i computingu. Nie jesteśmy w opozycji do szkoły, stanowimy jej niezbędne uzupełnienie realizując  tzw. Shadow Education.

śr. ocena 5 / głosów 1