Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

Licytacja komornicza umożliwia kupno mieszkania, domu lub działki po atrakcyjnej cenie. Co należy zrobić, aby wziąć w niej udział? Kto może uczestniczyć w licytacji oraz jak ona przebiega?

licytacja-komornicza

Gdzie szukać informacji o licytacjach komorniczych?

Egzekucję z nieruchomości dłużnika prowadzi komornik, który uzgadnia jej sprzedaż oraz czynności poprzedzające. Podczas egzekucji właścicielem jest bowiem dłużnik, który staje się zarządcą nieruchomości. Informacji o licytacji nieruchomości należy szukać na tablicy ogłoszeń w sądzie lub urzędzie gminy, a także na specjalnym portalu internetowym, który oferuje szerokie możliwości wyszukiwania. W obwieszczeniu, oprócz szczegółowych informacji o nieruchomości, znajduje się suma oszacowania nieruchomości, cena wywoławcza, czas i miejsce licytacji, wysokość rękojmi, którą licytant musi wpłacić przystępując do przetargu oraz okres, w którym będzie można obejrzeć nieruchomość.

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

W licytacji komorniczej może wziąć udział każda osoba, która nie jest:

  • dłużnikiem oraz komornikiem (a także jednym z ich małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwa),
  • osobą, która jest obecna na licytacji w charakterze urzędowym,
  • osobą, która może nabyć nieruchomość jedynie za zezwoleniem organu państwowego, nie przedstawiając go w terminie (są to zwykle cudzoziemcy),
  • licytantem, który wylicytował nieruchomość, ale nie zapłacił za nią całej kwoty w terminie.

Należy pamiętać, aby przed licytacją zapoznać się z wszystkimi warunkami sprzedaży, a w ramach wątpliwości zapoznać się z dokumentami w kancelarii komorniczej i wypytać o szczegóły komornika prowadzącego – podkreśla Janusz Kruk – właściciel Kancelarii Komorniczej w Łodzi. Wykonuje ona czynności komornicze, które obejmują działania egzekucyjne i zabezpieczające na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego dla  Łodzi-Śródmieścia.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Przetargi odbywają się najczęściej w sądach rejonowych. Każda licytacja ma charakter publiczny, co oznacza, że na sali, oprócz osób licytujących, które spełniają wymogi, mogą pojawić się postronni widzowie. Komornik po wywołaniu licytacji podaje najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości oraz cenę wywoławczą, która otwiera przetarg. Odbywa się on ustnie i trwa aż do ustania ofert. Licytant, który zaoferował najwyższą cenę, zostaje nabywcą nieruchomości, a komornik sporządza protokół, który zawiera m.in. dane licytantów. Po wszystkim zwracana jest również rękojmia osobom, które wzięły udział w licytacji, ale jej nie wygrały.