Małżeńskie umowy majątkowe. Czym jest intercyza?

Intercyzą określana jest majątkowa umowa małżeńska, która jest zawierana przez osoby mające dopiero zamiar wstąpić w związek małżeński. Oczywiście umowa majątkowa małżeńska może zostać zwarta również już po zawarciu związku małżeńskiego, jednak wówczas nie nazywamy jej intercyzą. Ten dokument, sporządzany przez notariusza, precyzyjnie określa, co wchodzi w zakres wspólnoty majątkowej małżonków. Wbrew pozorom, umowa majątkowa małżeńska nie jest równoznaczna z rozdzielnością majątku obu partnerów. Dowiedz się więcej na ten temat.

Zwykło się uważać, że intercyzę można podpisać przed ślubem i służy ona do tego, by oficjalnie stwierdzić rozdzielność majątkową przyszłych małżonków. Jest tak dlatego, że rozdzielność majątkowa jest jedną z najczęściej podpisywanych intercyz. W rzeczywistości małżeńska umowa majątkowa może być zawarta również w trakcie trwania małżeństwa i niekoniecznie musi ona stwierdzać pełną rozdzielność dóbr należących do obu osób. Istnieje kilka rodzajów takiej umowy, a każda z nich służy innemu celowi.

Czym jest umowa majątkowa małżeńska?

Umowa majątkowa małżeńska jest dokumentem, który podpisują małżonkowie lub osoby przygotowujące się do zawarcia ślubu (w tym ostatnim przypadku taka umowa nazywana jest intercyzą). Ten dokument służy do tego, aby wprowadzić inny ustrój majątkowy małżeński niż ten, który domyślnie określa ustawa. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Notarialnej Łukasza Górskiego z Warszawskiej Woli, według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wszelkie dobra nabyte podczas trwania małżeństwa stają się wspólnym majątkiem obu małżonków (wspólność ustawowa). Małżeńska umowa majątkowa służy temu, by określić inny sposób ich podziału. Nie zawsze musi być to rozdział majątku (rozdzielność majątkowa), ponieważ istnieje kilka rodzajów takich umów, które w precyzyjny sposób określają przynależność danych dóbr.

Umowa majątkowa małżeńska jest sporządzana i podpisywana przez obu małżonków lub narzeczonych w obecności notariusza i ma formę aktu notarialnego. Co istotne, w interesie małżonków leży poinformowanie swoich wierzycieli o zawarciu tego rodzaju umowy, ponieważ jeśli tego nie zrobią, nie mogą się na nią powoływać wobec osób, które nie wiedziały o istnieniu małżeńskiej umowy majątkowej.

Rodzaje majątkowych umów małżeńskich

Wbrew pozorom, umowa majątkowa małżeńska nie zawsze służy ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżonków. Istnieje kilka wariantów tej umowy, do których są zaliczane:

  • umowa wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków,
  • umowa rozszerzająca wspólność ustawową,
  • umowa ograniczająca wspólność ustawową,
  • umowa przywracająca wspólność ustawową.

Każda z nich zmienia w określony sposób ustawowy ustrój majątkowy w małżeństwie, który jest określony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeśli planujesz zawarcie małżeństwa lub z różnych przyczyn chcesz zmienić wspólność majątkową w obecnym związku, rozsądnym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z notariuszem na temat tego, który rodzaj umowy majątkowej małżeńskiej najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji.

śr. ocena 0 / głosów 0