Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR

Pieniądze to poważna sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Światowe rynki oddziałują na nasz, dlatego każda złotówka jest powiązana z pozostałymi pieniędzmi w wielu walutach i systemach prawnych. Z tego powodu konieczne było wprowadzenie pewnych standardów, które ułatwią manewrowanie danymi finansowymi w skali ponadnarodowej. W tym tekście umówione zostaną dwa międzynarodowe standardy rachunkowości.

mssf

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (ang. International Financial Reporting Standards (IFRS)) wprowadzono, aby finansowe sprawozdania firm działających na terenie różnych krajów były porównywalne. Zasady rządzące rachunkowością w świecie są odmienne, stąd też narodowe standardy nie pozwalają na miarodajne porównanie np. wartości spółek. W globalnej gospodarce możliwość zestawienia informacji finansowych ma kluczowe znaczenie. Standardy te zatwierdza Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie są one zawarte w Rozporządzeniu Komisji nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 (a także w rozporządzeniach je zmieniających). Wadą tych standardów jest znaczny stopień skomplikowania. Sprawne posługiwanie się nimi wymaga sporej wiedzy, która w dodatku musi być regularnie aktualizowana. Mogą w tym pomóc publikacje z zakresu rachunkowości (dostępne np. na www.ksiegarnia-wrzeszcz.pl).

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej to poprzednik MSSF. Od 1973 do 2000 roku obowiązywały właśnie te standardy. Były one opracowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Po zmianie tego organu na Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmianie uległy także same standardy. Całość MSR wcielono jednak do MSSF, korzystając z dorobku poprzedników. MSSF jest zatem rozwiniętą wersją MSR pod nową nazwą. Z czasem nastąpiły pewne modyfikacje. Część standardów MSR zmieniono lub zastąpiono nowymi. Warto zauważyć, że poprzednie standardy nie regulowały niektórych kwestii, których rozwiązania wdrożono w MSSF w odpowiedzi na przemiany stale rozwijających się rynków światowych.

Jak się w tym nie pogubić? Niestety, polskie prawo nie ułatwia zadania. Wystarczy wspomnieć, że „MSR” oznacza w polskich aktach prawnych zarówno obowiązujące MSR, jak i MSSF oraz ich interpretacje… Aby nie wypaść z obiegu, trzeba trzymać rękę na pulsie. Mogą w tym pomóc specjalistyczne artykuły, szkolenia oraz książki z zakresu rachunkowości.