Możliwości zawodowe dla cudzoziemców w Polsce

Możliwości zawodowych dla cudzoziemców jest w Polsce bardzo dużo. Biura pośrednictwa pracy wspierają cudzoziemców i oferują im atrakcyjne stanowiska pracy. Ważne, aby wykonywanie przez nich pracy było zgodne z przepisami a ich pobyt był legalny. Pracodawca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania w naszym kraju pracy, inaczej łamie on przepisy prawa. Gdzie cudzoziemcy mogą szukać pracy i jakie mają uprawnienia?

Zasady dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców

Osoby spoza państw objętych swobodą przepływu pracowników mogą podjąć pracę w Polsce po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia na pracę wydawanego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.  Cudzoziemcy uprawnieni są do wykonywania w naszym kraju pracy, jeżeli przebywają tutaj legalnie, posiadają zezwolenie na pracę albo na pobyt czasowy. Biuro pośrednictwa pracy odpowiada za zatrudnienie cudzoziemca. Nie może on podjąć pracy, głównie w sytuacji, kiedy przebywa na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym czy przyjazdu ze względów humanitarnych. Zezwolenie na pracę to decyzja właściwego organu, która nie jest wymagana m.in. gdy cudzoziemiec posiada status członka rodziny obywatela UE, korzysta z ochrony międzynarodowej, posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jest małżonkiem obywatela polskiego czy posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.  Cudzoziemiec musi być w państwie przyjmującym traktowany w taki sam sposób jak obywatel danego państwa oraz powinien dostosować się do regulacji krajowych, które mogą być odmienne niż w jego własnym kraju. Obcokrajowiec ma prawo do przebywania w jednym z państw członkowskich w celu wykonywania pracy oraz do swobodnego przemieszczania się w jego obrębie.

Oferty pracy dla cudzoziemców

W Polsce ofert pracy dla cudzoziemców nie brakuje, dotyczą one głównie takich miejsc jak prace na budowie, w firmach produkcyjnych, hotelach, gastronomii, w magazynach czy w sprzedaży lub obsłudze klienta. Specjaliści z różnych dziedzin również są poszukiwani.

Biura pośrednictwa pracy znajdują się w różnych miastach Polski, dzięki czemu mogą zaproponować możliwość zatrudnienia cudzoziemców w wielu atrakcyjnych lokalizacjach – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z agencji pracy Beetsma.

Warto, aby cudzoziemcy szukający pracy skorzystali z usług biura pośrednictwa pracy, dla którego ważne jest kompleksowe zabezpieczenie formalnoprawne dla obu stron, wspieranie  osób poszukujących stanowiska i zapewnienie pracodawcom zysków wynikających z zatrudniania kompetentnych ludzi.

Poza tym, osoby przyjeżdżające do pracy z innego kraju mogą lepiej poznać naszą polską kulturę, tradycję oraz zobaczyć ciekawe miejsca. To również świetna opcja, aby poznać nowych ludzi i posmakować polskiej kuchni.  

śr. ocena 5 / głosów 7