Outsourcing BHP. Zalety rozwiązania

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy. W tym celu organizowane są wewnętrzne szkolenia z zakresu BHP, po to aby każdy z pracowników mógł zapoznać się podstawowymi zasadami pracy. Szkolenia takie mogą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników służby BHP firmy lub przez zewnętrznych specjalistów. Dowiedz się czym jest outsourcing BHP i jakie ma zalety.

Czym jest outsourcing BHP?

Outsourcing BHP jest niczym innym jak skorzystaniem przez pracodawcę z usług zewnętrznej firmy w celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pracowników.

„Outsourcing BHP obejmuje nie tylko przeprowadzanie wprowadzających w środowisko pracy szkoleń wstępnych BHP dla nowych pracowników. To kompleksowa usługa, która w zależności od rodzaju podpisanej umowy zakłada wykonywanie ocen i analiz ryzyka zawodowego, organizację pomiarów czynników środowiska pracy, reprezentowanie firmy w zakresie bezpieczeństwa oraz pomoc prawną i analizę przyczyn wypadków wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji w tym zakresie” – wyjaśnia niuanse omawianej usługi ekspert z firmy BHP-Proper.

Usługi w zakresie outsourcingu BHP często obejmują także udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładów pracy, instrukcji bezpieczeństwa, lub organizacji ochrony przeciwpożarowej obiektu i wiele innych. Główną i podstawową usługą z obszaru outsourcingu BHP jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to zajęcia podstawowe i obowiązkowe w przypadku nowo zatrudnionych pracowników zakładu.

Zalety outsourcingu BHP

Korzystanie z usług outsourcingu BHP jest jedną z podstawowych i najbardziej popularnych metod obniżenia kosztów w tym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności i profesjonalizmu. Powierzenie prowadzenia szkoleń BHP i nadzoru nad kwestią bezpieczeństwa zewnętrznym podmiotom oznacza przede wszystkim zaoszczędzenie czasu i możliwość wykorzystania go na działania, które mieszczą się w zakresie działalności zakładu. Specjaliści w zakresie bezpieczeństwa sprawnie i kompetentnie stworzą w tym czasie konkretne rozwiązania i przeprowadzą szereg analiz, które mogą poprawić nie tylko bezpieczeństwo, ale również jakość i efektywność pracy.

Inną ważną zaletą korzystania z outsourcingu BHP jest częściowe przeniesienie obowiązków na firmę deklarującą zajęcie się sprawami bezpieczeństwa. W takiej sytuacji rozwiązywanie  niektórych problemów nie spoczywa już na przedsiębiorcy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie ma on odpowiedniego doświadczenia operacjonalizacji, identyfikowaniu i rozwiązywaniu niekiedy newralgicznych kwestii bezpieczeństwa.

śr. ocena 5 / głosów 1