Pierwsze kroki. Jak zarejestrować własną firmę?

Coraz więcej Polaków decyduje się na rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Praca na własne konto ma sporo plusów i tyleż samo minusów. Z jednej strony sami decydujemy, co chcemy robić, ile czasu poświęcimy na pracę oraz ustalamy wysokość własnego wynagrodzenia, z drugiej jednak spada na nas większa ilość obowiązków. Musimy również nauczyć się oddzielania życia zawodowego od prywatnego. Zanim jednak zaczniemy rozkręcać biznes, powinniśmy zarejestrować nową firmę.

zakladanie firmy

Po co rejestrować firmę?

Rejestracja firmy jest niezbędna do tego, by nasza działalność była prowadzona legalnie. Działając „na czarno” narażamy się na poważne konsekwencje prawne i w dalszej kolejności wysokie kary finansowe (podatek dochodowy z nielegalnych źródeł to stawka 75% – art. 30 ust. 1 pkt. 7 UPIT), w ten sposób ograniczamy sobie również grono klientów i kontrahentów. Wśród pomiotów działających na rynku coraz częściej widać kształtującą się praktykę sprawdzania działalności kontrahenta czy to w CEID, KRS czy też w komercyjnych serwisach.

Jak zarejestrować firmę?

Podstawową czynnością będzie złożenie wniosku o rejestrację działalności do CEIDG lub KRS. Jednakże przed założeniem własnej działalności gospodarczej warto skonsultować się z fachowcem, który przeprowadzi nas przez cały proces oraz pomoże w zgromadzeniu oraz wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Formalności nie ograniczają się wyłącznie  do złożenia wniosku. Składny wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numerów NIP i REGON zakładanej działalności, zgłoszeniem płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczeniem dotyczącym wyboru formy opodatkowania w podatku dochodowym.

Dodatkowo do rozważenia jest jeszcze kwestia bycia lub nie podatnikiem podatku VAT. Tu znaczenie będzie miał rozmiar naszej działalności, kwota planowanego obrotu, jak również rodzaj faktycznego przedmiotu działalności. Nie każda nowo zakładana działalność musi rozliczać podatek od towarów i usług, są jednak rodzaje działalności przy których ustawodawca narzucił obowiązek rozliczania tego podatku, istnieją rodzaje działalności objęte szczególną procedurą rozliczania tego podatku (to jest: VAT marża, odwrotne obciążenie).

Warto wspomnieć o ewentualnej konieczności nabycia kasy fiskalnej, dotyczy to w szczególności działalności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych.

Następnie w ciągu 7 dni osoby fizyczne podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym muszą dokonać stosownego zgłoszenia. Przepisy dopuszczają skorzystanie z preferencyjnych obniżonych składek przez okres 24 miesięcy. Warto dodać, że ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i oznacza pod pewnymi warunkami możliwość korzystania z zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy.

Rejestracja firmy, a co potem?

Jak widać, samo zarejestrowanie działalności w dzisiejszych czasach nie jest trudne – większość formalności możemy załatwić w jednym miejscu, jednak aby świadomie dokonać wszystkich wyborów warto odwiedzić profesjonalne Biuro Rachunkowe Selent & Słupina. Zakreślenie właściwego pola na wniosku o wpis może determinować powodzenie naszego biznesu. Znacznie trudniejszym zadaniem może się jednak okazać samo prowadzenie firmy. Większości początkujących przedsiębiorców szczególnie dużo kłopotów sprawiają kwestie związane z rozliczaniem finansowym przedsiębiorstwa. Na szczęście w tym przypadku również z pomocą przychodzą nam biura rachunkowe, takie jak Biuro Rachunkowe Selent & Słupina, które profesjonalnie zajmują się outsourcingiem księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw.