Praca tymczasowa idealnym rozwiązaniem dla studentów

Bycie studentem nie ogranicza się jedynie do nauki – wiele młodych osób, decydujących się na kontynowanie edukacji na uczelniach wyższych staje przed koniecznością samodzielnego zadbania o własne utrzymanie. W takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem jest podjęcie pracy tymczasowej.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to inaczej świadczenie usług na rzecz danego pracodawcy przez pewien ograniczony okres czasu – ustawa o zatrudnieniu tymczasowej stwierdza, że okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, najczęściej jednak wynosi on kilka dni lub tygodni. Duże firmy, takie jak sieci sklepów czy restauracji bardzo chętnie korzystają z pracowników tymczasowych w okresach zwiększonego zapotrzebowania na siłę roboczą – na przykład w okresie przedświątecznym, kiedy potrzeba więcej pracowników do obsługi klientów, lub w sezonie urlopowym, gdy stali pracownicy przebywają poza firmą i poszukiwani są zmiennicy. Aby móc podjąć zatrudnienie tymczasowe, konieczne jest zgłoszenie się do specjalnej agencji, takiej jak Full Job. Za jej pośrednictwem osoba szukająca pracy może podjąć zatrudnienie u danego pracodawcy na wyznaczony okres czasu. Oczywiście warunki zatrudnienia są określone przez ustawę – zakłada ona m.in. że pracownik tymczasowy nie może zostać zatrudniony na stanowisku nie odpowiadającym jego kwalifikacjom, na stanowisku wymagającym specjalistycznej wiedzy lub w celu zastąpienia stałych pracowników, którzy biorą udział w strajkach pracowniczych.

Praca tymczasowa dla studentów

Jedną z najliczniejszych grup, które chętnie korzystają z możliwości pracy tymczasowej, są studenci. Głównym powodem jest czas. Studenci dzienni nie mają zbyt dużych możliwości podjęcia zatrudnienia na etacie, gdyż obowiązki zawodowe będą kolidować z nauką, która nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w zajęciach na uczelni, ale również samodzielnej pracy w domu. Korzystając z pomocy agencji pracy tymczasowe osoby takie mogą kontrolować swój czas, podejmować zatrudnienie wtedy, gdy jest to dla nich najbardziej wygodne, np. w okresie wakacyjnym czy świątecznym, kiedy nie ma już zajęć na uczelniach. Dla studentów zaocznych opcja ta jest również korzystna, gdyż znacznie ułatwia znalezienie pracy nawet na dłuższy okres czasu – warto pamiętać, że duże firmy bardzo rzadko poszukują nowych pracowników samodzielnie, zamiast tego korzystają z pośrednictwa agencji. Drugą zaletą pracy tymczasowej jest możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, rozwoju swoich umiejętności oraz poznania środowiska pracy różnych branż. Podejmowanie się różnych prac tymczasowych pozwoli nam na podstawie własnych doświadczeń podjąć ostateczną decyzję o tym, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Ostatni, lecz nie mniej ważny plus pracy tymczasowej to zarobki – dla studentów, którzy nie mogą liczyć na zbyt duże wsparcie rodziny lub wysokie stypendium, praca tymczasowa jest najdogodniejszą formą zarabiania na własne potrzeby.