Szkolenie zamówienia publiczne

Prawo związane z zamówieniami publicznymi musi być przestrzegane zarówno przez zleceniodawców jak i zleceniobiorców. W maju 2016 roku Sejm wprowadził rewolucyjne zmiany w ustawie, z którymi należy się zapoznać. Szkolenie z zamówień publicznych może się okazać przydatne zwłaszcza dla członków komisji przetargowych, osób które uczestniczą w udzielaniu oraz realizacji zamówień publicznych, audytorów wewnętrznych oraz pełniących funkcję Kierownika Zamawiającego.

zamowienia publiczne

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Wprowadzone zostało wiele zmian, które dotyczą szacowania wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz dopuszczalnych zmian umowy. Powstał nowy katalog przedmiotowych zwolnień ustawowych, nowe definicje legalne, tryby udzielania zamówień sektorowych a także nowe zasady określania i weryfikacji warunków uczestnictwa w przetargach. Zmianie uległo też weryfikowanie podstaw do wykluczenia. Rewolucją jest dzielenie zamówienia na części, gdy sam przedmiot zamówienia będzie podzielony.

Szkolenie o nowych przepisach

Szkolenia pomagają w zrozumieniu przepisów wykonawczych oraz wychwyceniu różnic pomiędzy poprzednim a obecnym stanem prawnym. Oferuje je firma EFFECT z Gliwic, która od wielu lat zajmuje się tworzeniem i prezentowaniem praktycznych wykładów, prowadzonych przez branżowych specjalistów. Są to rozbudowane warsztaty interaktywne. Słuchacze aktywnie uczestniczą w zajęciach, które podzielone są na bloki tematyczne. Poza wykładami odbywają się również dyskusje, w czasie których uczestnicy mogą zadawać pytania, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Teoria popierana jest praktycznymi przykładami, co ułatwia zrozumienie zawiłości prawnych.

Omawiane zagadnienia

Szczegółowe plany wszystkich szkoleń związanych z zamówieniami publicznymi możemy znaleźć tutaj. Szkolenie związane ze zmianami w prawie opowiadają między innymi o zmianach w rejestrze kwalifikowanych wykonawców, partnerstwie innowacyjnym, zamówieniach z wolnej ręki, umowach ramowych, udzielaniu zamówień na usługi mieszane czy żądaniu właściwego oznakowania. Dowiemy się także wszystkiego o nowych zasadach dotyczących warunków uczestnictwa w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, między innymi o nowym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów na potwierdzenie sytuacji firmy. Na szkoleniu zapoznamy się również ze specyfiką elektronicznych zamówień publicznych, nazywanych z angielskiego jako e-Procurement.