Technik administracji – charakterystyka zawodu

Technik administracji to profesja ciesząca się sporym powodzeniem wśród osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Absolwenci nauki na tym kierunku mają wszystkie niezbędne umiejętności i wiedzę poszukiwane w każdym biurze czy urzędzie. Dowiedz się, jakie są zadania technika administracji, jakie kompetencje są mu przydatne i w jaki sposób je zdobyć!

Technik administracji, czyli kto?

Osoba zajmująca się administrowaniem w swojej pracy łączy wiele kompetencji z różnych, niekiedy pozornie odległych dziedzin. Przez administrowanie rozumie się organizowanie działań i zarządzanie nimi. W biurze lub urzędzie, gdzie przepływa wiele dokumentów, obowiązują liczne procedury, a czynniki prawne i technologiczne stykają się z czynnikiem ludzkim, musi znaleźć się ktoś, kto zawsze wszystko wie i umie pokierować pracą poszczególnych osób czy jednostek organizacyjnych tak, aby całość zdążała w tym samym kierunku.

Ta osoba to administrator lub technik administracji. Co zalicza się do jego obowiązków? Oto tylko kilka zadań z długiej listy:

  • wdrażanie przepisów prawa do działań firmy lub urzędu,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych od złożenia wniosku przez interesanta aż po wydanie decyzji,
  • rozwiązywanie problemów interesantów,
  • organizowanie spotkań, zebrań, narad wewnętrznych,
  • protokołowanie przebiegu spotkań,
  • wdrażanie nowych rozwiązań dotyczących organizacji pracy i obsługi interesantów lub klientów,
  • dbanie o prawidłowy obieg dokumentów oraz ich przechowywanie i udostępnianie,
  • planowanie wydatków i zakupów.

Ponieważ technik administracji ma bardzo szeroką wiedzę, to, jak będzie wyglądała jego praca, jest zależne od miejsca, w którym znajdzie zatrudnienie. Nieco inne zadania staną przed technikiem administracji pracującym w biurze firmy świadczącej usługi komercyjnie, inne w instytucji państwowej, a jeszcze inne – w organizacji pozarządowej.

Technik administracji – jak zdobyć ten zawód?

Technik administracji funkcjonuje na styku prawa, zarządzania, psychologii i socjologii. Musi mieć wiedzę dotyczącą ekonomii, etykiety biznesowej, umieć gospodarować zasobami, wzbudzać zaufanie i łatwo zyskiwać autorytet. W związku z tym osoba bez odpowiedniego przygotowywania teoretycznego ma niewielkie szanse na uzyskanie zatrudnienia w charakterze technika administracji.

Nie oznacza to jednak, że ten zawód jest trudno osiągalny! Jeżeli widzisz się w biurze, jesteś osobą, która potrafi spiąć wiele spraw tak, aby wszystko działało, masz cierpliwość zarówno do ludzi, jak i papierologii, lubisz miejsca, gdzie dużo się dzieje, rozważ naukę w tym kierunku!

Możesz skorzystać z oferty szkoły policealnej działającej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie. Naukę mogą podjąć osoby, które ukończyły szkołę średnią, nawet jeśli nie zdały matury. Zajęcia odbywają się w weekendy, dwa lub trzy razy w tygodniu, przez dwa lata.

śr. ocena 4.9 / głosów 8