Jakie uprawnienia posiada ochroniarz?

W dzisiejszych czasach pracowników ochrony spotkać można na każdym kroku – w hipermarketach, centrach handlowych, ważnych instytucjach, biurowcach, a także w trakcie imprez masowych. Na polskim rynku działa ponad 4,5 tysiąca firm ochroniarskich, zatrudniających dziesiątki tysięcy osób – ze względu na funkcję, którą wykonują warto zdawać sobie sprawę, jakie uprawnienia posiadają. Krótko mówiąc: co ochroniarz może, a czego nie w stosunku do naszej osoby?

Ochroniarz licencjonowany a nielicencjonowany

W 2014 roku licencję ochroniarską zastąpiono wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych. Wpisy te są prowadzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji i są potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych pracownika i nadają mu pewne kompetencje, m.in. do wylegitymowania innej osoby, co do której zachodzi podejrzenie że narusza ona bezpieczeństwo obiektu i osób w nim przebywających, lub, w odpowiednich sytuacjach, do użyciu siły fizycznej. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy pracownicy ochrony posiadają taki dokument – w praktyce ochroniarze spotykani często w supermarketach mają prawo jedynie do zatrzymania danej osoby, podejrzanej o złamanie przepisów bezpieczeństwa lub wykroczenia do czasu przybycia policji. Pracownik taki nie ma prawa żądać od nas okazania dowodu tożsamości, przeszukania ani tym bardziej użycia środków przymusu bezpośredniego.

Wylegitymowanie osoby zatrzymanej

Na mocy ustawy o ochronie osób i mienia licencjonowany ochroniarz ma prawo wylegitymować zatrzymaną osobę w celu ustalenia jej tożsamości. Jednak zgodnie z prawem sam powinien wcześniej się wylegitymować, a więc podać zatrzymanemu swoje imię i nazwisko oraz okazać dokument potwierdzający jego uprawnienia. Jeśli tego nie zrobi, nie mamy żadnego obowiązku okazywać takiej osobie dowodu własnej tożsamości. Należy pamiętać, że nasz dowód osobisty to niezwykle ważny dokument, dlatego nie powinniśmy pokazywać go osobom niepowołanym.

Użycie siły

W wyjątkowych okolicznościach licencjonowany ochroniarz może użyć siły fizycznej wobec osób dokonujących zamachu na osoby lub dobra podlegające jego ochronie. W tym celu może posłużyć się chwytami obezwładniającymi, pałką, bronią gazową, kajdankami, a także – w pewnych warunkach – bronią palną lub paralizatorem. Nie wolno mu jednak użyć siły przeciwko osobom starszym, niepełnosprawnym, kobietom w ciąży oraz dzieciom poniżej 13. roku życia.

Postępowanie zgodnie z przepisami określającymi uprawnienia ochroniarzy ma wpływ nie tylko na wzrost poziomu bezpieczeństwa, ale również zaufania klientów. Należy pamiętać, że nieprofesjonalne zachowanie ochroniarzy zatrudnionych na terenie danego obiektu, np. hipermarketu odbija się przede wszystkim na wizerunku firmy, która korzysta z ich usług. Dlatego warto korzystać z doświadczonych, renomowanych firm ochroniarskich, takich jak Ochrona GOT. W jej ofercie znajdziemy usługi z zakresu ochrony osób, mienia i konwojów, a także zabezpieczenia elektroniczne i monitoring.