W jaki sposób można się odwołać od decyzji organów skarbowych?

Odwołanie od decyzji organów skarbowych m.in. urzędów skarbowych, urzędów celnych i instytucji odpowiedzialnych za podatki od nieruchomości, opłat lokalnych (prezydenci miast, starości i marszałkowie województw) jest podstawowym prawem każdego przedsiębiorcy. Nie są to proste procedury, dlatego najlepiej posiłkować się pomocą biur prawniczo-księgowych. Jak krok po kroku odwołać się od decyzji organów skarbowych?

odwolanie-od-decyzji

Kiedy można odwołać się od decyzji organów skarbowych?

Odwołanie od decyzji organów skarbowych np. urzędu skarbowego jest możliwe zawsze wtedy, gdy według przedsiębiorcy decyzja organu narusza jego interesy. Ponadto, można również odwołać się w sytuacji, gdy według podatnika przy jej wydawaniu zostały naruszone procedury postępowania.

Należy wiedzieć, że przedsiębiorca nie musi zgadzać się z niekorzystną dla niego decyzją i może skorzystać z odwołania. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami prawo odwołania się po raz pierwszy od decyzji urzędników musi być wykorzystane w terminie – podkreśla specjalista biura prawniczo-księgowego w Katowicach.

Rozpatruje się tylko te wnioski, które zostały złożone do 14 dni od otrzymania decyzji (bez dnia doręczenia i licząc od pierwszego dnia roboczego). Jeśli termin ten upłynął, podanie nie jest rozpatrywane, a decyzja wiążąca i bez możliwości zaskarżenia jej.

Odwołanie od decyzji organów skarbowych krok po kroku

Przedsiębiorcy najczęściej odwołują się od decyzji urzędów skarbowych. Jak to wygląda w praktyce? Pierwszym krokiem jest złożenie pisma do naczelnika danego US – konieczne jest zachowanie 14-dniowego terminu prawa do odwołania. Już na tym etapie naczelnik może ponownie rozpatrzyć sprawę i wydać korzystną dla przedsiębiorcy decyzję. Jeśli jednak tak się nie stanie, podatnik nie zostaje bez wyjścia. Kolejnym krokiem jest złożenie pisma wraz z kompletnymi aktami sprawy do Izby Skarbowej. Na te czynności właściciel firmy ma także 14 dni, tym razem od otrzymania drugiego pisma z US. W Izbie Skarbowej sprawa rozpatrywana jest najczęściej maksymalnie do 2 miesięcy.

Jeśli również dyrektor Izby podtrzyma decyzję naczelnika US, to przedsiębiorca może udać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) i tam zaskarżyć decyzję. Wniosek ten należy złożyć w Izbie Skarbowej w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Aby skarga była rozpatrzona, należy również uiścić opłatę za wpis. Następnie podatnik czeka na wyrok WSA – jeśli zostanie uznany, będzie ogłoszony ustnie, a później w formie pisemnej w ciągu 14 dni przesłany do przedsiębiorcy. Jeśli skarga zostanie oddalona, podatnik może w ciągu 7 dni złożyć wniosek z prośbą o uzasadnienie wyroku. Odwołanie od decyzji organów skarbowych ma również ostatni etap, w którym po podtrzymaniu decyzji przez WSA, przedsiębiorca spełniając określone warunki może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.