W jaki sposób wygodnie urządzić open space?

Praca w open space, czyli otwartej przestrzeni ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Przede wszystkim dużo trudniej o prywatność, ale za to przebywanie ze współpracownikami  pozwala na przełamywanie pewnych barier i niwelowaniu dystansu. Z punktu widzenia pracodawcy takie rozwiązanie wpływa na efektywność pracowników oraz przyczynia się do zmniejszenia kosztów wynajmu. Aby open space dobrze pełniło swoje funkcje, musi być urządzone z zachowaniem kilku fundamentalny zasad.

open space

Zachowanie wymogów BHP

W biurze typu open space tak jak w każdym pomieszczeniu pracowniczym, koniecznie trzeba zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe rozporządzenia regulują kwestie techniczne urządzania przestrzeni.

Wymaga się, aby w przypadku pracowników, pracujących w danym pomieszczeniu, na każdego z nich przypadało co najmniej 13 metrów sześciennych objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 metry kwadratowe wolnej podłogi – dowiadujemy się w firmie Interbiuro z Warszawy, która zajmuje się aranżacją przestrzeni biurowych.

W tej sytuacji te 2 metry podłogi nie mogą być w żaden sposób zajęte przez meble, wyposażenie czy jakieś urządzenia biurowe. Wysokość pomieszczenia typu open space zaś nie powinna być niższa niż wymagane 3 metry.

Właściwa ergonomia stanowiska pracy

Pracownik musi mieć możliwość rozmieszczenia na stanowisku pracy potrzebnego wyposażenia  w taki sposób, aby były one w zasięgu ręki. Nie dotyczy to urządzeń, które są sterowane zdalnie. Projektując otwartą przestrzeń biurową, trzeba również spełnić wymogi dotyczące właściwej odległości pomiędzy monitorami na sąsiednich stanowiskach pracy. Monitor komputera powinien być ustawiony w taki sposób, aby osoba przy nim pracująca nie znajdowała się w polu działania szkodliwego promieniowania.

Ochrona przed hałasem

W pomieszczeniach tego typu problemem jest hałas, na który składa się nie tylko praca kilku- czy kilkudziesięciu urządzeń, ale również sam przebieg komunikacji interpersonalnej. Dlatego już na etapie tworzenia projektu biura trzeba uwzględnić konieczność odseparowania poszczególnych stanowisk poprzez użycie paneli wygłuszających, czy też ścianek działowych.  Ścianki wygłuszające posiadają różnych poziom ochrony przed hałasem, dlatego też w zależności od przeznaczenia open space należy dobrać odpowiedni ich rodzaj. Ze względu na wymogi ergonomii pracy takie działy jak np. recepcja, pokoje kierownictwa, sala konferencyjna powinny znajdować się jak najbliżej drzwi wejściowych, tak aby niedopuszczalne było przechodzenie interesantów poprzez stanowiska pracy.