Zalety wykonywania regularnych badań glebowych

Postęp przyniósł rolnictwu dwóch sprzymierzeńców – naukę i technologię. W dobie dążenia do coraz większej wydajności i coraz niższych kosztów produkcji rolnicy podejmują starania, aby ziemia dała z siebie jak najwięcej. Pomaga w tym wiedza na temat jej stanu. Aby ją zdobyć, wykonuje się regularne badania glebowe. Jakie korzyści przynoszą one farmerom?

Sposoby maksymalizacji plonu

Współczesne rolnictwo musi sprostać wielu wymogom, które narzucają zarówno regulacje krajowe oraz międzynarodowe, jak i prawa rynku. Dąży się do jak najwyższych plonów przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Oprócz tego szuka się także oszczędności, aby praca i inwestycje w sprzęt, nasiona i preparaty były jak najbardziej opłacalne.

Trudno pogodzić te interesy, jednak nie jest to niemożliwe. Z pomocą przychodzą innowacyjne metody uprawy roli oraz nauka. Oba te czynniki pozwalają być na bieżąco ze stanem gleby i dobierać działania do jej aktualnych potrzeb w precyzyjnie wyznaczonych miejscach. Dzięki temu można używać mniej nawozów i środków ochrony roślin. Jednym ze sposobów na zdobycie wiedzy o tym, jak postępować z ziemią, są regularne badania glebowe.

Zalety badań glebowych

Badania glebowe polegają na pobraniu próbek gruntu i zanotowaniu, skąd one pochodzą, dzięki urządzeniom połączonym z GPS. Dzięki dokładnej lokalizacji badanie można powtórzyć w tym samym miejscu i sprawdzić, jak zmienił się stan chemiczny gleby oraz jakie skutki przyniosło nawożenie. W ten sposób tworzy się mapy zasobności gleby. Na ich podstawie można dobierać metody nawożenia i gatunki do uprawy z bardzo dużą precyzją, aby osiągnąć jak najlepsze plony minimalnym kosztem.

Badania glebowe są jednym z wymogów Dobrej Kultury Rolniczej. Nie tylko pozwalają racjonalnie gospodarować zasobami, ale też sprzyjają środowisku, ponieważ mniej nawozu to mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Korzystają na tym wszyscy. Szacuje się, że na nawozie można zaoszczędzić nawet do 20%, badanie zawartości azotu w fazie rozwoju roślin może zaś zwiększyć zysk o 30%. Badania glebowe przeprowadza www.polski-farmer.pl.